Styret

For inneværende periode (2013-2014) består styret av følgende representanter: 

Lillian Halvorsen (leder), mor til datter med atypisk autisme

Randi Nerstad (kasserer), mor til voksen kvinne med Asperger syndrom og bestemor til gutt med Asperger syndrom

Cristina Dagestad (studieleder)

 

Årsmøtet har gitt styret fullmakt til å velge inn flere styremedlemmer i løpet av året dersom noen melder sin interesse. Er du interessert, ta kontakt på oslo @ autismeforeningen . no eller tlf. 41567413, mandag til torsdag kl. 13-15 og kl. 18-19.