Regionale, nasjonale og internasjonale arrangementer. (For lokale kurs og arrangementer, se fylkeslagenes nettsider.)

En frisk hjerne gjennom hele livet

Litteraturhuset Wergelandsveien 29, Oslo

Ingenting kan måle seg med hjernen vår. Den er vårt viktigste og uerstattelige organ. Hjernen påvirkes av bl.a. miljøet rundt…

Frokostmøte – Tema: Funksjonshemmede i jobb?

Litteraturhuset Wergelandsveien 29, Oslo

Bakgrunn: Regjeringen vil senke terskelen for deltakelse i arbeidslivet. Tross velvilje, innsats og store summer til virkemidler er ikke flere…

Autismeforeningen er ikke ansvarlig for aktiviteter som ikke arrangeres av Autismeforeningen.