Regionale, nasjonale og internasjonale arrangementer. (For lokale kurs og arrangementer, se fylkeslagenes nettsider.)

Sjeldne diagnoser – hvor går veien videre?

Frambu Sandbakkveien 18, Siggerud

Fagdag med professor Randi Hagerman og professor Chris Oliver. Kurset er rettet mot tjenesteytere som arbeider med personer med sjeldne diagnoser,…

Sjeldne diagnoser – hvor går veien videre?

Frambu Sandbakkveien 18, Siggerud

Fagdag med professor Randi Hagerman og professor Chris Oliver. Kurset er rettet mot tjenesteytere som arbeider med personer med sjeldne diagnoser,…

Sjeldne diagnoser – hvor går veien videre?

Frambu Sandbakkveien 18, Siggerud

Fagdag med professor Randi Hagerman og professor Chris Oliver. Kurset er rettet mot tjenesteytere som arbeider med personer med sjeldne diagnoser,…

Sjeldne diagnoser – hvor går veien videre?

Frambu Sandbakkveien 18, Siggerud

Fagdag med professor Randi Hagerman og professor Chris Oliver. Kurset er rettet mot tjenesteytere som arbeider med personer med sjeldne diagnoser,…

Familiekurs på Frambu

Frambu Sandbakkveien 18, Siggerud

Autismeenheten  inviterer til en ukes familiekurs på Frambu sept./okt. 2014 Målgruppen for kurset er unge mennesker med høytfungerende autisme/Asperger syndrom…

Familiekurs på Frambu

Frambu Sandbakkveien 18, Siggerud

Autismeenheten  inviterer til en ukes familiekurs på Frambu sept./okt. 2014 Målgruppen for kurset er unge mennesker med høytfungerende autisme/Asperger syndrom…

Familiekurs på Frambu

Frambu Sandbakkveien 18, Siggerud

Autismeenheten  inviterer til en ukes familiekurs på Frambu sept./okt. 2014 Målgruppen for kurset er unge mennesker med høytfungerende autisme/Asperger syndrom…

Familiekurs på Frambu

Frambu Sandbakkveien 18, Siggerud

Autismeenheten  inviterer til en ukes familiekurs på Frambu sept./okt. 2014 Målgruppen for kurset er unge mennesker med høytfungerende autisme/Asperger syndrom…

Autismeforeningen er ikke ansvarlig for aktiviteter som ikke arrangeres av Autismeforeningen.