Regionale, nasjonale og internasjonale arrangementer. (For lokale kurs og arrangementer, se fylkeslagenes nettsider.)

Glykoproteinoser, mukopolysakkaridoser og mitokondriesykdommer

Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser Sandbakkveien 18, Ski

Målgruppe: Barn og unge i grunnskolealder med en av følgende diagnoser og deres familie og tjenesteytere. Aspartylglukosaminuri (AGU) α-Mannosidose β-Mannosidose…

Fagkurs: Sjeldne diagnosers plass i NAV-systemet

Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser Sandbakkveien 18, Ski

Målgruppe: Ansatte ved NAV-kontorene i kommuner og fylker. Kursets målsetning: Det er behov for å øke NAV-ansattes kunnskap om sjeldne…

Fagkurs: Cystinose

Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser Sandbakkveien 18, Ski

Målgruppe: Tjenesteytere rundt personer med cystinose. Personer med diagnose og pårørende kan også delta. Kursets målsetning: Å gi kunnskap om…

Kleefstras syndrom

Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser Sandbakkveien 18, Ski

Målgruppe: Barn, ungdom og voksne med Kleefstras syndrom og deres familie og tjenesteytere. Kursets målsetning: Å styrke deltakernes kunnskap om…

Cystinose

Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser Sandbakkveien 18, Ski

Målgruppe: Barn, ungdom og voksne med cystinose og deres familie og tjenesteytere Kursets målsetning: Å styrke deltakernes kunnskap om diagnosen…

Barn og unge med arvelige ataksier

Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser Sandbakkveien 18, Ski

Målgruppe: Barn og ungdom i grunnskole og videregående skole med arvelige ataksier, deres familie og tjenesteytere. Aktuelle diagnoser er for…

Von Hippel-Lindaus syndrom

Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser Sandbakkveien 18, Ski

Målgruppe: Voksne med von Hippel-Lindaus syndrom og deres pårørende og tjenesteytere. Kursets målsetning: Å styrke deltakernes kunnskap om diagnosen. Kurset…

Nevrofibromatose type 2 og schwannomatose

Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser Sandbakkveien 18, Ski

Målgruppe: Voksne med nevrofibromatose type 2 eller schwannomatose og deres pårørende og tjenesteytere Kursets målsetning: Å styrke deltakernes kunnskap om…

Å bli eldre med en sjelden diagnose (50+)

Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser Sandbakkveien 18, Ski

Målgruppe: Personer over 50 år med en av Frambus diagnoser som ikke medfører utviklingshemning, som for eksempel: • arvelige ataksier…

Frambuleir 3 (14-20 år)

Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser Sandbakkveien 18, Ski

Målgruppe: Ungdom mellom 14 og 20 år (født 1998-2004) med en sjelden diagnose som får tilbud fra Nasjonal kompetansetjeneste for…

Frambuleir 2 (18-30 år)

Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser Sandbakkveien 18, Ski

Målgruppe: Ungdom og unge voksne mellom 18 og 30 år (født 1988-2000) med en sjelden diagnose som hører inn under…

Frambuleir 1 (12-16 år)

Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser Sandbakkveien 18, Ski

Målgruppe: Barn og ungdom mellom 12 og 16 år (født 2002-2006) med en sjelden diagnose som hører inn under Nasjonal…

Adrenoleukodystrofi

Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser Sandbakkveien 18, Ski

Målgruppe: Personer over 18 år med diagnosen og deres pårørende og tjenesteytere. Kursets målsetning: Å styrke deltakernes kunnskap om diagnosen,…

Autismeforeningen er ikke ansvarlig for aktiviteter som ikke arrangeres av Autismeforeningen.