Regionale, nasjonale og internasjonale arrangementer. (For lokale kurs og arrangementer, se fylkeslagenes nettsider.)

Fagkurs: Hvordan holde kommunikasjonskurs for foreldre og søsken

Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser Sandbakkveien 18, Ski

Målgruppe: Tjenesteytere i førstelinjetjenesten som skal gjennomføre gruppeintervensjon som en del av forskningsprosjektet «søskenprosjektet». Kursets målsetning: Forelesninger og praktisk trening…

Nevrofibromatose type 1

Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser Sandbakkveien 18, Ski

Målgruppe: Barn med diagnose i grunnskolealder, deres familie og tjenesteytere. Familier som ikke har deltatt på kurs på Frambu tidligere…

Fagkurs: Dystrofia myotonica type 1

Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser Sandbakkveien 18, Ski

Målgruppe: Ansatte i skole, PPT, SFO, barnehabiliteringstjenesten og andre interesserte som arbeider med barn og unge med dystrofia myotonica type…

Dystrofia myotonica type 1

Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser Sandbakkveien 18, Ski

Målgruppe: Barn og ungdom med dystrofia myotonica type 1 i grunnskolealder og deres familie og tjenesteytere Kursets målsetning: Å styrke…

Fragilt x syndrom

Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser Sandbakkveien 18, Ski

Målgruppe: Barn og ungdom med fragilt X syndrom i grunnskolealder og deres familie og tjenesteytere Kursets målsetning: Å styrke deltakernes…

Foreldre på vakt

Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser Sandbakkveien 18, Ski

Målgruppe: Foreldre og andre nære pårørende til barn og unge med sjeldne diagnoser som innebærer komplekse medisinske utfordringer og/eller endring…

Voksne søsken

Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser Sandbakkveien 18, Ski

Målgruppe: Voksne over 18 år som har en bror eller søster med en sjelden diagnose som hører inn under Nasjonal…

Cornelia de Langes syndrom

Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser Sandbakkveien 18, Ski

Målgruppe: Barn og ungdom med Cornelia de Langes syndrom i grunnskole og videregående skole og deres familie og tjenesteytere. Barn…

Lebers hereditære opticus nevropati

Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser Sandbakkveien 18, Ski

Målgruppe: Ungdom og voksne med Lebers hereditære opticus nevropati og deres pårørende og tjenesteytere. Kursets målsetning: Å styrke deltakernes kunnskap…

Å være ung voksen med en sjelden diagnose

Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser Sandbakkveien 18, Ski

Målgruppe: Personer i alderen 18 til 25 år med en av Frambus diagnoser. Ved behov for praktisk hjelp, kan ledsager/assistent…

Svært sjeldne kromosomavvik/genfeil som gir sammensatte vansker

Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser Sandbakkveien 18, Ski

Målgruppe: Barn i grunnskolealder (5-16 år) som har fått påvist en sjelden forandring i arvestoffet som medfører sammensatte vansker, deres…

Autismeforeningen er ikke ansvarlig for aktiviteter som ikke arrangeres av Autismeforeningen.