SPISS kompetansesenter

 

 SPISS.NO

Her er informasjon fra deres nettside, som vi håper vil være til nytte for dere:

(kilde:http://spiss.homestead.com/OMoss.html) – følg linken i overskriften og les mer om SPISS!

 

SPISS er en virksomhet med spisskompetanse på tema knyttet til autismespekterforstyrrelser og betjener foreldre, fagfolk og personer med vansker innenfor autismespekteret. SPISS skal være: 

Faglig: De som arbeider i SPISS innehar omfattende spesialpedagogisk kompetanse og bred praktisk erfaring på de områdene SPISS tilbyr tjenester. De råd og tips som SPISS sine medarbeidere tilbyr skal være fundert i både teoretisk kunnskap og praktisk erfaring som er relevant for det de arbeider med. SPISS er opptatt av å være faglig oppdatert og godt orientert om  forskning og ny viten knyttet til aktuelle fagområder, samt ha oppdatert kunnskap om ulike metoder og materiell som finnes. SPISS ønsker også å hele tiden knytte kontakter med andre fagmiljøer som kan være nyttige for våre brukere.

Praktisk: Både materiellet som utgis på SPISS Forlag, de kurser og forelesninger som SPISS tilbyr, samt den veiledningen SPISS gir, skal være praksis-rettet og oppleves som nyttig, forståelig og relevant. Selv om SPISS sine tjenester bygger på omfattende teoretisk kunnskap, skal dette formidles på en slik måte at det ikke kreves forkunnskaper eller teoretisk tyngde innen våre fagområder for å kunne nyttiggjøre seg våre tilbud. Veiledning fra SPISS kan foregå i møter, som diskusjonspartner, men også som praktisk, «hands-on» veiledning i de situasjonene våre brukere trenger hjelp.

Tilgjengelig: Det skal være lett å få hjelp hos SPISS. Vi har ingen lange ventelister og strekker oss langt for å imøtekomme våre brukeres behov. Derfor er vi fleksible både på tid og sted. Vi kan komme dit våre brukere ønsker, til det tidspunktet som passer best for dem, både på dagtid, kveldstid, i helger og i skoleferier.

Vi stiller heller ingen krav til dokumenterte diagnoser, så lenge brukeren opplever at det vi tilbyr er nyttig. 

SPISS kan kontaktes på flere måter: pr telefon, på e-post eller pr. brev. Vi tilbyr veiledning via flere kanaler, som telefonveiledning, videosamtale, chat eller e-post / brev, i tillegg til direkte samtaler på vårt kontor eller annet sted brukerne ønsker.

 

 

 

 

 

 

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer