Spesialundervisning i den videregående skolen i Rogaland.

Spesialundervisningen er stebarnet i den norske skolen. Avstanden mellom liv og lære er størst i den videregående skolen. Nylig kom Fylkesmannen med en tilsynsrapport hvor en gjennomgikk spesialundervisningsfeltet i den videregående skolen i Rogaland.
Rogaland fylkeskommune har fått knusende kritikk, særlig når det gjelder sakkyndige vurderinger om spesialundervisning.
Fylkeskommunen fikk syv pålegg. Kort oppsummert sier tilsynsrapporten at Rogaland fylkeskommune må forholde seg til opplæringsloven! Rogaland fylkeskommune er utvilsomt blant verstingene på feltet. Så lenge Fylkesmannen har hatt tilsynsansvaret, er det påvist store avvik fra opplæringslovens bestemmelser.
Det er grunn til å anta at forholdene som påpekes i Rogaland også eksisterer i andre fylkeskommuner.

Alle som er opptatt av den videregående skolen, bør lese tilsynsrapporten med spesialundervisning i Rogaland.

Dette tar vi i Autismeforeningen i Norge,
Rogaland fylkeslag på alvor og ønsker å følge opp!
Mange av våre ungdommer (medlemmer) kommer i denne gruppen, som har rett på spesialundervisning i videregående skole.

Vi hører gjerne fra dere som har ungdommer dette gjelder og er aktuelt for.
rogaland@autismeforeningen.no
Rapporten i sin helhet, kan leses her