covid-19

Sykehuspass til pasienter innlagt med Covid-19 (koronavirus)

Sykehuspass til pasienter innlagt med Covid-19 (koronavirus)

Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse har laget et forslag til tilpasset sykehuspass, se her.

Read More →

Read More →

Top