Spørreundersøkelse for foreldre av barn og unge med nevroutviklingsforstyrrelser

I fjor vår under pandemien lagde Vårres regionalt brukerstyrt senter en spørreundersøkelse til foreldre til barn og unge med nevroutviklingsforstyrrelser (inkludert autismespekterforstyrrelser).  
De ønsker nå å finne ut hvordan situasjonen til familier som har hatt behov for hjelp og støtte fra BUP, har vært og er. Informasjonen dere gir, vil bli brukt til å gi tilbakemelding til hjelpeapparat og beslutningsmyndigheter.
Undersøkelsen er anonymisert og kan ikke spores tilbake til den enkelte.
Ved å svare på denne undersøkelsen hjelper du i arbeidet med å forbedre tjenestetilbudet og samtidig lette hverdagen for den enkelte familie.
Link til undersøkelsen: https://app.easyquest.com/q/j8A7Z