Opptak av levekårskonferanse

Fylkeslaget arrangerte 26. – 28. april Levekårskonferansen I vanskelige tider – Hverdagsmestring – Livskvalitet – Digital oppfølging? sammen med tre andre foreninger og Vårres Brukerstyrt Senter som nå har lagt ut presentasjonene på sin hjemmeside. 
De som ikke fikk overvært konferansen, har nå mulighet til å se innleggene frem til 12. mai.
Her er link til streamingen av konferansen https://varres.no/index.php/48-levekarskonferansen.