Styret, likepersoner, ressursgruppe og veiledningstelefon

Styret kan kontaktes på sor-trondelag@autismeforeningen

Fiona Druett, leder, fiona.druett@autismeforeningen.no mob. 928 30 485
Julia Lindqvist, nestleder, julia.lindqvist@autismeforeningen.no mob.482 91 477
Sverre Jørgensen, kasserer, sverre.jorgensen@autismeforeningen.no
Kitty Bye, styremedlem, kitty.bye@autismeforeningen.no
Kent Åge Solem, styremedlem, kent.age.solem@autismeforeningen.no 

Margaret Forbes, varamedlem, margaret.forbes@autismeforeningen.no 

Fredrik Thommesen, varamedlem, fredrik.thommesen@autismeforeningen.no 

Lars Skjønberg, varamedlem, lars.skjonberg@autismeforeningen.no

Likepersoner

Alle medlemmer som er pårørende til mennesker med autismespekterdiagnoser, kan kontakte våre likepersoner. 
Du kan snakke med eller skrive til noen angående noe som gjelder f.eks. hjemmesituasjon, skole, avlastning eller diagnose. 
Kontakt dem gjerne hvis dere har en historie å fortelle eller det er noe dere vil lufte eller spørre om.Line Albertsen (barn og unge med autisme), lalbertsen@hotmail.com mob. 900 48 410 

Hvis de ikke svarer når dere ringer, vil de ta kontakt så snart de får anledning til det.
Likepersonene er foreldre og ikke-profesjonelle støttespillere for andre mennesker i lignende situasjoner, og gjør dette frivillig
Likepersonsarbeidet baserer seg på egne erfaringer, og er ment å være støttende og veiledende. Likepersonene har taushetsplikt.

Ressursgruppe for mennesker med Asperger syndrom

Autismeforeningen i Norge har en ressursgruppe  som består av tre menn og en dame som selv har diagnosen AS.Til gruppens oppgaver hører det til å svare på spørsmål fra medlemmene om å leve med diagnosen.Ønsker du kontakt med ressursgruppen, kan du sende en e-post til ressursgruppen@autismeforeningen.no

Veiledningstelefonen  tlf 23 05 45 72 
Autismeforeningen i Norge har også veiledningstelefon som er åpen mandag, onsdag og torsdag kl 09:00-14:00.

Her kan du spørre om fakta, få veiledning og få svar på spørsmål som er generelle for hele landet.

Top