Styret, likepersoner, ressursgruppe og veiledningstelefon

Styret kan kontaktes på sor-trondelag@autismeforeningen.no

Styret:

Roar Ekeberg, leder, roar.ekeberg@autismeforeningen.no, mob. 951 43 666

Rune Sandberg, nestleder, rune.sandberg@autismeforeningen.no

Erik Scott, fagperson, erik.scott@autismforeningen.no

Kent Åge Solem, studieleder (Funkis), kent.age.solem@autismeforeningen.no

Samia Hårstad samia.harstad@autismeforeningen.no

Aygun Malikova aygun@autismeforeningen.no

Varamedlemmer:

Synne Hødnebø, synne.hodnebo@autismeforeningen.no

Vegard Kolaas (assisterende facebook-adm.), vegard.kolaas@autismeforeningen.no

Lars Skjønberg, lars.skjonberg@autismeforeningen.no

Likepersoner

Alle medlemmer kan kontakte vår likepersonskoordinator som fordeler henvendelser til likepersoner som vi har tilgjengelige i foreningen. 
Du kan kontakte oss om det du ønsker å diskutere, f.eks. hjemmesituasjon, skole, avlastning eller diagnose. 

Kontakt: Fiona Druett, likepersonskoodinator, fiona.druett@autismeforeningen.no, mob. 928 30 485.


Hvis hun ikke svarer når dere ringer, vil hun ta kontakt så snart hun får anledning til det.
Likepersonene er foreldre og ikke-profesjonelle støttespillere for andre mennesker i lignende situasjoner, og gjør dette frivillig
Likepersonsarbeidet baserer seg på egne erfaringer, og er ment å være støttende og veiledende. Likepersonene har taushetsplikt.

Ressursgruppe for mennesker med Asperger syndrom

Autismeforeningen i Norge har en ressursgruppe som består av to menn og to damer som selv har diagnosen AS. Til gruppens oppgaver hører det til å svare på spørsmål fra medlemmene om å leve med diagnosen. Ønsker du kontakt med ressursgruppen, kan du sende en e-post til ressursgruppen@autismeforeningen.no.

Veiledningstelefonen  tlf 23 05 45 72 
Autismeforeningen i Norge har også en veiledningstelefon som er åpen mandag, onsdag og torsdag kl 09:00-14:00.

Her kan du spørre om fakta, få veiledning og få svar på spørsmål som er generelle for hele landet.

Top