Styret, likepersoner, ressursgruppe og veiledningstelefon

Styret kan kontaktes på sor-trondelag@autismeforeningen.no

Fiona Druett, leder, fiona.druett@autismeforeningen.no mob. 928 30 485
Julia Lindqvist, nestleder, julia.lindqvist@autismeforeningen.no mob.482 91 477

Styret:

Erik Scott, fagperson, erik.scott@autismforeningen.no

Rune Sandberg, Styremedlem, rune.sandberg@autismeforeningen.no

Roar Ekeberg, kasserer, roar.ekeberg@autismeforeningen.no

Kent Åge Solem, studieleder (Funkis), kent.age.solem@autismeforeningen.no

Varamedlemmer:

Fredrik Thommesen, varamedlem, fredrik.thommesen@autismeforeningen.no 

Lars Skjønberg, varamedlem, lars.skjonberg@autismeforeningen.no

Synne Hødnebø, synne.hodnebo@autismeforeningen.no

Vegard Kolaas (assisterende facebook-adm.), vegard.kolaas@autismeforeningen.no

Fylkeslaget har følgende brukerrepresentanter: 

Kent Åge Solem, kent.age.solem@autismeforeningen.no, er medlem i brukerutvalget for NAV-kontorene i Trondheim og i brukerrådet for Helse- og avlastningstjenesten for barn og unge i Trondheim kommune. 

Roar Ekeberg, roar.ekeberg@autismeforeningen.no, er varamedlem i valgkomiteen i FFO (Funksjonshemmedes fellesorganisasjon) Trøndelag. 

Oskar Kvammen, oskarkvammen@hotmail.com, og Tord Stamnes Bjørneset, tord@stambjo.com, er brukerrepresentanter i Ungdomsrådet ved St.Olavs Hospital. 

Britt Elin Strand, brittelinstrand13@gmail.com, er varamedlem i Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne (KFU) i Trondheim kommune.

Likepersoner

Alle medlemmer kan kontakte vår likepersonskoordinator som fordeler henvendelser til likepersoner som vi har tilgjengelige i foreningen. 
Du kan kontakte oss om det du ønsker å diskutere, f.eks. hjemmesituasjon, skole, avlastning eller diagnose. 

Kontakt: Fiona Druett, leder og likepersonskoodinator, 

fiona.druett@autismeforeningen.no eller mob. 928 30 485.


Hvis hun ikke svarer når dere ringer, vil hun ta kontakt så snart hun får anledning til det.
Likepersonene er foreldre og ikke-profesjonelle støttespillere for andre mennesker i lignende situasjoner, og gjør dette frivillig
Likepersonsarbeidet baserer seg på egne erfaringer, og er ment å være støttende og veiledende. Likepersonene har taushetsplikt.

Ressursgruppe for mennesker med Asperger syndrom

Autismeforeningen i Norge har en ressursgruppe  som består av tre menn og en dame som selv har diagnosen AS.Til gruppens oppgaver hører det til å svare på spørsmål fra medlemmene om å leve med diagnosen.Ønsker du kontakt med ressursgruppen, kan du sende en e-post til ressursgruppen@autismeforeningen.no

Veiledningstelefonen  tlf 23 05 45 72 
Autismeforeningen i Norge har også veiledningstelefon som er åpen mandag, onsdag og torsdag kl 09:00-14:00.

Her kan du spørre om fakta, få veiledning og få svar på spørsmål som er generelle for hele landet.

Top