Fylkeslaget i Sør-Trøndelag

Autismeforeningen i Norge er en sammenslutning av mennesker med autismespekterdiagnose (ASD) samt foreldre og andre pårørende, fagfolk og andre interesserte. Foreningen er nøytral i forhold til partipolitikk, religion, kjønn og etnisk tilhørighet.

Sør-Trøndelag fylkeslag har ca 430 medlemmer og styret består av 5 styremedlemmer og tre varamedlemmer som deltar på våre måndtlige styremøter, sitter i andre styrer som representanter for våre medlemmer og deltar på aktiviteter med medlemmene våre gjennom året. Fylkeslagets formål er å drive interessepolitisk, informasjons- og medlemsrettet arbeid for mennesker med ASD og deres pårørende.

Det lønner seg å være medlem!

Autismeforeningen Sentralt i Norge : Klikk her Bli Medlem: Klikk her

Gjennom medlemskap i Autismeforeningen i Norge får du gratis medlemskap i fylkeslaget der du bor. Og dermed muligheten til å delta på alle aktiviteter vi arranerer gjennom året. I 2018 kunne fylkeslaget tilby mer enn 100 varierte aktiviteter for medlemmer og deres pårørende. 

I tillegg får du:

– abonnement på bladet Autisme i dag som kommer hjem til deg fire ganger i året og som inneholder bl.a. fagartikler og aktuelle nyheter

– mulighet til råd og assistanse fra foreningens Faglige råd, et organ som består av fagfolk som jurist, psykolog, spesialpedagog, osv.

 

Du får også gratis medlemskap i Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO), med følgende fordeler:

– rådgivning i rettighetsspørsmål gjennom Rettighetssenteret til FFO.

– rabatterte overnattingspriser gjennom hotellavtalen til FFO, også i forbindelse med private reiser.

 
Fylkeslaget har følgende brukerrepresentanter:
 
Kent Åge Solem, kent.age.solem@autismeforeningen.no, er medlem i brukerutvalget for NAV-kontorene i Trondheim og i brukerrådet for Helse- og avlastningstjenesten for barn og unge i Trondheim kommune
 
Roar Ekeberg, roar.ekeberg@autismeforeningen.no, er varamedlem i valgkomiteen i FFO (Funksjonshemmedes fellesorganisasjon) Trøndelag
 
Oskar Kvammen, oskarkvammen@hotmail.com, er brukerrepresentant i Ungdomsrådet ved St.Olavs Hospital
 
Julia Lindqvist, julia.lindqvist@autismeforeningen, er brukerrepresentant i det byomfattende brukerrådet for Bo- og aktivitetstilbudene i Trondheim kommune
 
Top