Fylkeslaget i Sør-Trøndelag

Autismeforeningen i Norge er en sammenslutning av mennesker med autismespekterdiagnose (ASD) samt foreldre og andre pårørende, fagfolk og andre interesserte. Foreningen er nøytral i forhold til partipolitikk, religion, kjønn og etnisk tilhørighet.

Sør-Trøndelag fylkeslag har ca 430 medlemmer og styret består av 5 styremedlemmer og tre varamedlemmer som deltar på våre måndtlige styremøter, sitter i andre styrer som representanter for våre medlemmer og deltar på aktiviteter med medlemmene våre gjennom året. Fylkeslagets formål er å drive interessepolitisk, informasjons- og medlemsrettet arbeid for mennesker med ASD og deres pårørende.

Det lønner seg å være medlem!

Autismeforeningen Sentralt i Norge : Klikk her Bli Medlem: Klikk her

Gjennom medlemskap i Autismeforeningen i Norge får du gratis medlemskap i fylkeslaget der du bor. Og dermed muligheten til å delta på alle aktiviteter vi arranerer gjennom året. I 2018 kunne fylkeslaget tilby mer enn 100 varierte aktiviteter for medlemmer og deres pårørende. 

I tillegg får du:

– abonnement på bladet Autisme i dag som kommer hjem til deg fire ganger i året og som inneholder bl.a. fagartikler og aktuelle nyheter

– mulighet til råd og assistanse fra foreningens Faglige råd, et organ som består av fagfolk som jurist, psykolog, spesialpedagog, osv.

Du får også gratis medlemskap i Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO), med følgende fordeler:

– rådgivning i rettighetsspørsmål gjennom Rettighetssenteret til FFO.

– rabatterte overnattingspriser gjennom hotellavtalen til FFO, også i forbindelse med private reiser.

 
Fylkeslaget har følgende brukerrepresentanter:
 
Kent Åge Solem, kent.age.solem@autismeforeningen.no, er medlem i brukerutvalget for NAV-kontorene i Trondheim og i brukerrådet for Helse- og avlastningstjenesten for barn og unge i Trondheim kommune.
 
Roar Ekeberg, roar.ekeberg@autismeforeningen.no, er varamedlem i valgkomiteen i FFO (Funksjonshemmedes fellesorganisasjon) Trøndelag.
 
Oskar Kvammen, oskarkvammen@hotmail.com
og Tord Stamnes Bjørneset, tord@stambjo.comer brukerrepresentanter i Ungdomsrådet ved St.Olavs Hospital.
 
Britt Elin Strand, brittelinstrand13@gmail.com, er varamedlem i Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne (KFU) i Trondheim kommune.
 
Britt Elin Strand, brittelinstrand13@gmail.com, er nestleder i Regionalt brukerutvalg som er et rådgivende organ for Helse Midt-Norge RHF.
 
Rune Sandberg er vår kontaktperson i Vårres Regionalt Brukerstyrt Senter.
 

Julia Lindqvist er med i prosjektgruppa for implementering av PAS (positiv atferdsstøtte) i Trondheim kommune, bl.a. i Bo- og aktivitetstilbudet for voksne utviklingshemmede.

Julia Lindqvist er med i prosjektgruppa «Ny organisering av det spesialpedagogiske tilbudet i Trondheim kommune».

Julia er med i referansegruppa i HEL-KOST 2 -prosjektet, v/ Regionalt senter for fedmeforskning og innovasjon HMN. Hovedmålet med prosjektet er å få mer kunnskap om hvordan drive systematisk kommunetilpasset kompetansehevende arbeid om tematikken kosthold og ernæring for personer med utviklingshemming som flytter til og bor i egen bolig. 
Top