Informasjonsskriv til foreldre av barn på spekteret med skolevegring

Masterstudent Elise Kvammen ved NTNU skriver for tiden en masteroppgave om et forskningsprosjekt rundt måter å redusere skolevegring hos barn med autismespekterforstyrrelser. I den anledning ønsker hun å komme med kontakt med foreldre som kan stille til intervju om sine erfaringer. Intervjuene kan vare i opptil en time. Personlige opplysninger vil behandles konfidensielt i henhold til gjeldende personvernsregler, og kan når som helst trekkes.

De som melder interesse vil motta et mer utfyllende informasjonsskriv når forespørsel er godtatt av Norsk senter for forskningsdata (NSD).

Vedlegg: Informasjonsskriv