Eksterne linker

arrow Hei, her kan du lese en artikkel som sier mye med få ord fra en med autisme. Les Her

arrow Ombud for helse, omsorg og oppvekst i Trondheim kommune.  Ombudet skal gi råd og veiledning om rettigheter og om hvordan man kan nå fram med sine krav. Mennesker som selv mottar tjenester fra helse-, omsorgs- eller oppvekstområdet, og deres pårørende, kan ta kontakt Les Her

arrow Denne håndboken er ment som en første støtte til lærere i grunnskolen som arbeider- eller skal
arbeide med elever med Asperger syndrom.
Les Her

arrow En oversikt over apper til smarttelefoner og nettbrett for mennesker med funksjonsnedsettelser. Les Her

arrow Stiftelsen Kirkens Familievern. Les Her

arrow FFO har avtale med Scandic hotels, Choice hotels og Thon hotels.  Veiledning Web booking FFO Nordic Choice hotels

arrow Appbiblioteket er en nettbasert oversikt over apperfor smarttelefoner og nettbrett for mennesker med funksjonsnedsettelser. Nettsiden er et samarbeid mellom Statped og NAV. Les Her

arrow Animasjonsfilm om sensorisk overfølsomhet Les Her

arrow Amerikansk dokumentar om Asperger syndrom Les Her

arrow Hold kjeft! Du vet ingenting om livet! Etter at sønnen fikk diagnosen regressiv autisme, har forfatteren Olaug Nilssen lett og lett etter svar. Det eneste hun har møtt, er en lang rekke flate fjes.Les Her

arrow Nei til boligdiskriminering! Dag Olav har autisme og utviklingshemning. Da foreldrene satte i gang et byggeprosjekt, ble han diskriminert av kommunen på grunn av sitt behov for omsorgstjenester. I denne artikkelen kan du lese mer om Dag Olav, om boligdiskriminering og om hvem som kan hjelpe deg hvis du (eller barnet ditt) opplever diskriminering. Mange har lest om Dag Olavs kamp for å få sitt eget hjem. Saken ble dekket av både Dagbladet og Aftenbladet.Les Her

arrow BUPgen er et stort norsk forskningsprosjektinnen barnemedisin, habilitering
og barne- og ungdomspsykiatri. Ved oppstart av prosjektet deltar Oslo universitetssykehus, Universitetsykehuset i Nord Norge, St. Olavs
Hospital, Haukeland universitetssjukehus, Vestre Viken, Ahus og Sykehuset Innlandet. Det arbeides fortløpende med å få med flere sykehus Les Her

arrow Rettighetsutvalget skal analysere og vurdere hvilke endringer som er nødvendige for å sikre oppfyllelsen av grunnleggende rettigheter til mennesker med utviklingshemming. Utvalget skal særlig se på selvbestemmelse, rettssikkerhet, skole, arbeid, helse og omsorg, og bolig. Les Her

arrow Informasjon om det å være partner til et menneske med en autismespekterdiagnose.  Les mer her

arrow Informasjon om det å være partner til et menneske med en autismespekterdiagnose Les mer her

arrow SPISS tilbyr veiledning, kursing og materiell med høyt faglig innhold og praktisk vinkling Les Her

arrow  KMS trafikkskole i Trondheim spesialiserer seg på elever med spesielle behov, f.eks. med en autismespekterdiagnose, se http://www.kms-trafikkskole.no/ for kontaktinformasjon, hvis du ønsker kjøreopplæring men trenger f.eks. ekstra forståelse og tålmodighet fra læreren.

arrow www.idrett.no (klikk på «Funksjonshemmede») ligger mye nyttig informasjon om idrett for funksjonshemmede. Her får du en oversikt over arrangementer/aktiviteter og kurs/seminarer/temakvelder (landsoversikt som oppdateres fortløpende), kontaktpersoner i idrettene, klassifisering, hvordan komme i gang med idrett, søke midler, aktivitetsmateriell, historikk m.m.
Savner du noe på oversikten? Send e-post til: pej@idrettsforbundet.no

arrow Nettside med salg av balldyner, leker og mye annet.Les Her

arrow CP-foreningen Trøndelag eier en hytte på Oppdal.Hytta leies ut til medlemmer i CP-foreningen, men også andre. Den har fire soverom med sengeplass til 12 personer, kjøkken, stue og bad. Hytta er jevnt over bra utleid i helgene, men mye ledig på ukedagene.: Les Her

arrow ASK-loftets nettsider inneholder teoretisk og praktisk fagstoff omkring alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK). Vi ønsker å gjøre relevant teori lettere tilgjengelig, og gjennom beskrivelser av materiell og metoder gi praktiske eksempler på tilrettelegging for barn, unge og voksne med behov for ASK. ASK-loftet ble åpnet oktober 2007.: Les Her

arrow Busklein gård. Busklein gård ligger på Leinstrand i Trondheim Kommune. Vi er en besøksgård for grupper fra barnehager og skoler. Ta gjerne kontakt for et besøk: Les Her

arrow Søskengrupper som gir mestring. Søsken til barn og unge med psykiske problemer kan få en bedre hverdag gjennom å møte andre i lignende situasjon. Det viser fire års erfaring med søskengrupper ved barne- og ungdomspsykiatrisk klinikk, St. Olavs Hospital i Trondheim.: Les Her

arrow Interessante faghefter fra Habiliteringstjenesten i Hedmark. Heftene finner dere på høyre side.: Les Her

arrow Glenne regionale senter for autisme Henvisningskompetansesenter for autisme i Helse Sør-Øst. : Les Her

arrow LPPs rådgivningstelefon for pårørende innen psykisk helse og rus, tilbyr rådgivning knyttet til den enkeltes situasjon og forholdet til behandlings- og tjenesteapparatet. : Les Her

arrow Hvis pårørende har store konflikter med skole eller andre i kommunen, kan de kontakte Konfliktrådet. Les Her

arrow Trenger du assistanse, bestiller du dette samtidig med at du bestiller reisen din hos flyselskap eller reisebyrå. Vær oppmerksom på at noen flyselskaper ikke kan motta bestilling av assistansetjeneste ved billettbestilling på internett. Bestilling av billett og assistanse må da gjøres på telefon. Reiseoperatøren vil så ta kontakt med Avinors leverandør av assistansetjenester ved den enkelte lufthavn.: Les Her

arrow TUBFRIM har støttet fylkeslaget økonomisk. Støtt deres humanitære arbeid. Les Her

arrow Statped er en nasjonal etat som gir spesialpedagogiske tjenester til kommuner og fylkeskommuner. Statpeds samfunnsmandat er å bidra til at barn, unge og voksne med særskilte opplæringsbehov gis muligheten til å være aktive deltakere i utdanning, arbeid og samfunnsliv.: Les Her

arrow Velkommen til Pasient- og brukerombudet i Sør-Trøndelag Pasient- og brukerombudet skal arbeide for å ivareta pasientens og brukerens behov, interesser og rettssikkerhet overfor den statlige spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og sosialtjeneste, og for å bedre kvaliteten i disse tjenestene.: Les Her

arrow Kognitiv støtte med teknologi – fagstoff. Denne siden inneholder korte videoforedrag med fagpersoner som arbeider innen feltet kognitive vansker og/eller teknologi.Teknologi som kan gi kognitiv støtte er mobiltelefoner, app`er (applikasjoner) og nettløsninger. Dette er teknologi som kan bidra til at mennesker med kognitive utfordringer får hjelp til å mestre jobb og fritid: Les Her

arrow Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) har gitt Bufdir i oppdrag å følge opp loven om kommunale og fylkeskommunale råd for personer med nedsatt funksjonsevne. I oppdraget ligger å føre oversikt over at kommuner og fylkeskommuner følger lovens krav, samt å gi informasjon og veiledning overfor de kommunale og fylkeskommunale rådene for personer med nedsatt funksjonsevne. Oppdraget ivaretas av Deltasenteret i Bufdir. Som en del av dette oppdraget er det utarbeidet en temaside om råd for personer med nedsatt funksjonsevne. Den ligger her: Les Her

arrow  Psykologisk poliklinikk for barn og unge ved NTNU Les Her  Psykologisk poliklinikk for voksne ved NTNU på Dragvoll Les Her 

arrow  Meld saker, om f.eks. skole, som har vært hos fylkesmannen, til Likestillings- og diskrimineringsombudet Les Her 

arrow Tilrettelagt fritid i Trondhiem. Medlemmene som bor i Trondheim kommune kan se hva Tilrettelagt fritid har å by på, både for barn og voksne. Der står det også om hvordan alle (over 8 år) kan søke om Ledsagerbevis. Les Her

arrow Aspergerbedriftene SA er et selskap som blant annet arbeider med å etablere egne bedrifter hvor vi kan ansette mennesker med Asperger syndrom, i stedet for at de skal leve et passivt liv på uføretrygd. Les Her

arrow Informasjon på engelsk om autisme samlet av en mor Les Her 

arrow Hjelpemidler fra Abilia Les Her

arrow Mitt sykehuspass Les Her

arrow Trenger du hjelp til å finne fram i paragrafjungelen? Jungelhåndboka 2013 er den eneste oppdaterte guiden gjennom lover og rettigheter innen velferdsretten Les Her 

arrow Hvilke rettigheter har familien til barn og unge med nedsatt funksjonsevne? Barn og unge med nedsatt funksjonsevne og familiene deres har behov for tjenester som ofte gis av mange forskjellige instanser og etater. Rettigheter er hjemlet i lover og forskrifter, og informasjonen er i liten grad samlet Mange bruker mye tid og krefter på å orientere seg i lovverk og tjenestetilbud. Dette heftet er ment å gjøre det lettere å finne fram. Heftet tar utgangspunkt i Gina som er født med nedsatt funksjonsevne. Det viser hvilke rettigheter hun og familien har fra hun blir født til hun er om lag 20 år og hvor familien kan henvende seg for å få hjelp. Heftet handler ikke om det å ha et barn eller en ungdom med nedsatt funksjonsevne, men om tilbud og rettigheter. Les Her 

arrow Informasjon og kravskemaer. Nav.no

arrow Autismesiden.no er et nettsted hvor du finner nyttig informasjon om diagnosene innen autismespekteret. Det er et foreldrepar som driver denne nettsiden. De har en samling artikler, lenker og et aktivt diskusjonsforum hvor du kan delta med innlegg. De har også et bloggnettverk hvor de forsøker å samle autisemrelaterte blogger. Nettstedet er ment både for personer med diagnose, familie, venner, kontaktpersoner og ellers alle andre som er ute etter informasjon om autisme. Autismesiden.no

arrow Informasjon om støttekontaktordningen. En støttekontakt er lønnet av kommunen for å ha sosial kontakt med et annet menneske. Støttekontaktordningen er en tjeneste til personer og familier som har behov for det på grunn av for eksempel funksjonshemming eller sosiale problemer. Alle som trenger personlig hjelp til å aktivisere seg på fritiden eller til å leve et sosialt liv kan få hjelp av en støttekontakt

 

arrow Barn og unge med Asperger syndrom i skolen. Skolen skal ha plass til alle, men barn og unge med Asperger syndrom opplever sjelden skolen som en     inkluderende arena. De faller lett utenfor sosialt og passer ikke helt inn i det mønsteret som skoletradisjonene har skapt. Barn og unge med Asperger syndrom i skolen

arrow Intervju med Iris Johansson som har autisme. Klikk her

arrow Home-Start Familiekontakten Norge. Familien er grunnstammen i ethvert samfunn. I følge et afrikansk ordtak «trengs det en hel landsby til å oppdra barn”. Home-Start Familiekontakten ønsker å bidra til dette. Home-Start Familiekontakten

arrow FFO (Funksjonshemmedes fellesorganisasjon). Med sine 71 medlemsorganisasjoner, som til sammen har mer enn 335.000 medlemmer, er FFO Norges største paraplyorganisasjon for organisasjoner av funksjonshemmede og kronisk syke. Autismeforeningen er en medlemsorganisasjon av FFO. Om FFO

arrow Vi ønsker alle sammen velkommen til vår hjemmeside! Her vil du finne informasjon om aktiviteter og kurs, om LPP, ADHD Norge, Norsk Tourette Forening og andre organisasjoner og institusjoner av interesse. Fakta om AD/HD, Tourette Syndrom, Narkolepsi – linker til aktuelle sider m.m Brukerstyrt Senter «Vårres»

 arrow NAKU Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemning. På disse sidene finner du artikler, filmer, lenkesamlinger og annet innhold knyttet til de aller fleste temaene NAKU har befatning med. Trykk på ett eller flere emneord for å filtrere innholdet tematisk.Psykisk helse hos mennesker med autisme og utviklingshemning. Klikk her

arrow Familienettet.no For familier med barn som har nedsatt funksjonsevne eller kronisk sykdom Klikk her

arrow Norsk atferdsanalytisk forening (Nafo) ble stiftet i 1973. Vi er en ikke-kommersiell medlemsorganisasjon som arbeider for utbredelse av atferdsanalyse i Norge. Foreningen har omkring 800 medlemmer. Hoveddelen av disse arbeider innen offentlig tjenesteyting, spesialisthelsetjenester eller innen høgskolesystemet. Klikk her

arrow eMagasin for Atferdsanalyse (eMAA) er et magasin som publiseres via hjemmesiden emaa.no. Formålet er å gjøre atferdsanalytisk teori og praksis tilgjengelig for folk flest, uavhengig av bakgrunn, medlemskap eller abonnement. Klikk her

arrow NevSom, Nasjonalt kompetansesenter fo nevroutviklingsforstyrrelser – ADHD, autisme, Tourettes syndrom – og hypersomnier. Nasjonalt kompetansesenter for autisme (Autismeenheten) og Nasjonalt kompetansesenter for ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi (NK) er slått sammen. Klikk her

arrow AUTISME / ASPERGER SYNDROM Forståelse og Praksis. SPISS sine medarbeidere har gjennom omfattende utdanning og lang og bred praktisk erfaring tilegnet seg spisskompetanse på en rekke områder innenfor autismespekterfeltet. SPISS tilbyr veiledning, kursing og materiell med høyt faglig innhold og praktisk vinkling. Klikk her

arrow Møllehagen skolesenter er et fylkeskommunalt skoletilbud. Vi tilbyr opplæring og utredning til barn, ungdommer og voksne i sosiale og medisinske institusjoner. Elever med behov for særskilt tilrettelagt undervisning på videregående trinn kan få opplæring ved skolesenteret. Møllehagen skolesenter gir også spesialpedagogisk hjelp til barn under opplæringspliktig alder. Klikk her

arrow Valnesfjord Helsesportssenter (VHSS) tilbyr habilitering, rehabilitering og arbeidsrettet rehabilitering på spesialistnivå. Våre ansatte har bred tverrfaglig kompetanse og spisskompetanse innen flere fagområder, og vi får svært gode tilbakemeldinger fra pasienter/pårørende/samarbeidspartnere. Klikk her

arrow Bufetat. Hva med oss? er et nasjonalt tilbud om samlivskurs til par som har barn med nedsatt funksjonsevne. Tilbudet administreres sentralt av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir), og drives rundt i landet av Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat). Seks familievernkontorer har et særlig ansvar for å organisere og lede arbeidet. Klikk her

arrow Regionalt fagmiljø (RFM) har ansvar –  for den statlige satsingen på kompetanseheving og tjenesteutvikling, og skal bidra til å øke kunnskapen og heve kvaliteten på tjenestene til barn, unge og voksne med nevropsykiatriske diagnoser (herunder autismespekterdiagnoser). Klikk her. Her vil aktuelle kurs og konferanser og annen informasjon legges ut.

arrow Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (RKBU) – er et forsknings- og utviklingssenter som skal bidra til å øke kvaliteten på tjenestene rettet mot barn og unges psykiske helse og omsorg. Kompetansen ved senteret spres gjennom undervisning og formidling. Klikk her

arrow Ny Steinerskole på Heimdal – Et nytt Steinerskoleinitiativ for barn med særskilte behov i Trondheim Sør, Melhus, Klæbu, Skaun og Orkanger. Oppstart august 2013. Skolens målsetting er å bli en alternativ skole der både elever med funksjonsvansker og funksjonsfriske elever, kan leve sammen og bidra til mangfold og motvirke det stadig mer problematiske sorteringssamfunnet. Menneskeverdet står i sentrum og alle skal ha rett til en skolegang som er meningsfull og tilpasset den enkeltes evner, og som ikke nødvendigvis alltid er lik det et oppjaget samfunn har behov for. Noen liker å kalle pedagogikken for «Slow School» etter mønster fra små europeiske byer som bryter med vekstfilosofien og kaller seg «Slow City» Klikk her

arrow Steinerskolen på Rotvoll avd. Vidar 

Avdeling Vidar er en avdeling på Steinerskolen på Rotvoll som tilbyr spesielt tilrettelagt undervisning for elever som trenger en annen skolehverdag. Denne avdelingen er for elever på videregående skole.

Top