vegkol

Ridning i sommer for medlemmer med ASD, og søsken eller venner

Ridning i sommer for medlemmer med ASD, og søsken eller venner

Alle medlemmer med ASD får et tilbud om å ri én gang i sommer på Stall-C i Malvik. Dette gjelder ut uke 32, dvs. t.o.m. 15. august. Det holder at én person i familien har medlemskap. Dette passer for alle, både barn og voksne, med eller uten rideerfaring. Marianne vil hjelpe med det som trengs, f.eks. med […]

Read More →

Read More →

Spørreundersøkelse for foreldre av barn og unge med nevroutviklingsforstyrrelser

Spørreundersøkelse for foreldre av barn og unge med nevroutviklingsforstyrrelser

I fjor vår under pandemien lagde Vårres regionalt brukerstyrt senter en spørreundersøkelse til foreldre til barn og unge med nevroutviklingsforstyrrelser (inkludert autismespekterforstyrrelser).   De ønsker nå å finne ut hvordan situasjonen til familier som har hatt behov for hjelp og støtte fra BUP, har vært og er. Informasjonen dere gir, vil bli brukt til å gi tilbakemelding til hjelpeapparat og […]

Read More →

Read More →

Webinar: Ernæring for sårbare grupper Trøndelag, 8. Juni

Webinar: Ernæring for sårbare grupper Trøndelag, 8. Juni

Webinaret er åpent og gratis for alle som har mulighet og interesse til å delta.  Dette er spesielt aktuelt for fagfolk og pårørende til voksne mennesker med utviklingshemming.

Read More →

Read More →

Opptak av levekårskonferanse

Opptak av levekårskonferanse

Fylkeslaget arrangerte 26. – 28. april Levekårskonferansen I vanskelige tider – Hverdagsmestring – Livskvalitet – Digital oppfølging? sammen med tre andre foreninger og Vårres Brukerstyrt Senter som nå har lagt ut presentasjonene på sin hjemmeside.  De som ikke fikk overvært konferansen, har nå mulighet til å se innleggene frem til 12. mai. Her er link til streamingen av konferansen https://varres.no/index.php/48-levekarskonferansen.

Read More →

Read More →

Top