Redaksjonen

Norges lover: lovsamling for helse- og sosialsektoren

Lovsamlingen dekker det velferdsrettslige feltet og inkluderer blant annet helserett, sosial vernerett og trygderett. Målgruppen er helse- og sosialpersonell som ofte står overfor rettslige spørsmål, enten dette gjelder behandlingsmåten i en konkret sak eller de rettighetene som befolkningen har til ulike ytelser og tjenester og studenter.

Read More →

Read More →

KMS trafikkskole i Trondheim spesialiserer seg på elever med spesielle behov

KMS trafikkskole i Trondheim spesialiserer seg på elever med spesielle behov, f.eks. med en autismespekterdiagnose, se kms-trafikkskole.no for kontaktinformasjon, hvis du ønsker kjøreopplæring men trenger f.eks. ekstra forståelse og tålmodighet fra læreren.

Read More →

Read More →

Likepersoner

Likepersoner

Alle medlemmer som er pårørende til mennesker med autismespekterdiagnoser, kan kontakte våre likemenn, hvis dere ønsker å snakke med eller skrive til noen angående noe som gjelder f.eks. hjemmesituasjon, skole, avlastning eller diagnose. Kontakt dem gjerne hvis dere har en historie å fortelle eller det er noe dere vil lufte eller spørre om. 

Read More →

Read More →

Velkommen til Sør-Trøndelag Fylkeslag

Velkommen til Sør-Trøndelag Fylkeslag

 Autismeforeningen er en sammenslutning av mennesker med diagnose innen autismespekteret, herunder Asperger syndrom, foreldre og andre pårørende, fagfolk og andre interesserte.   Sør-Trøndelag fylkeslag har ca 300 medlemmer og styret har 5 medlemmer og et varamedlem. Fylkeslagets formål er å drive interessepolitisk, informasjons- og medlemsrettet arbeid for mennesker innenfor autismespekteret. Medlemmer som er interessert i […]

Read More →

Read More →

Ombud for helse- og omsorgstjenester i Trondheim kommune

Hvis du mottar helse- og omsorgstjenester av Trondheim kommune, kan du eller noen av dine pårørende ta kontakt med ombudet når du blant annet trenger hjelp til:

Read More →

Read More →

Read More →

Mental Helse har et tilbud som heter «Voksen, men ung»

Mental Helse har et tilbud som heter «Voksen, men ung» som alle unge voksne mellom 18 og 35 år kan delta på.

Read More →

Read More →

Forespørsel om å delta i intervju i forbindelse med en masteroppgave

Emmy Elizabeth Langøy fra Molde ønsker å komme til Sør-Trøndelag og intervjue personer i alderen 16-30 år med Asperger syndrom/høytfungerende autisme som ennå bor sammen med foreldre eller har flyttet hjemmefra,og en av deres foreldre.

Read More →

Read More →

Advokat

Medlemmer som har spørsmål til advokat, kan skrive til foreningen i Oslo, på post@autismeforeningen.no eller kontakte f.eks. advokat Petter Kramås, på petter.kramaas@hestenesdramer.no eller mob. 901 37 450  

Read More →

Read More →

Tilrettelagt fritid, Trondheim Kommune

Medlemmene som bor i Trondheim kommune kan se hva Tilrettelagt fritid har å by på, både for barn og voksne, på http://www.trondheim.kommune.no/tilrettelagtfritid. Der står også hvordan alle (over 8 år) kan søke om Ledsagerbevis.

Read More →

Read More →

Diskuter gjerne aktuelle ting

Diskuter gjerne aktuelle ting med andre gjennom å klikke på Forum oppe til høyre!

Read More →

Read More →

Ressursgruppen for mennesker med Asperger syndrom

Vi er: der for deg som har spørsmål om å leve med diagnosen. talerør til foreningens ledelse, svarer på praktiske utfordringer – eller er der for deg som bare vil snakke noen i samme situasjon. fire forskjellige personer med diagnosen og består av følgende: Mann (33), Kvinne (23), Mann (45), Kvinne (33) . Pårørende og […]

Read More →

Read More →

Medlemmene i Sør-Trøndelag fylkeslag kan også delta på aktiviteter i Nord-Trøndelag.

Medlemmene i Sør-Trøndelag fylkeslag kan også delta på aktiviteter i Nord-Trøndelag.

Medlemmene i Sør-Trøndelag fylkeslag kan også delta på aktiviteter i Nord-Trøndelag.

Read More →

Read More →

Medlemmene i Nord-Trøndelag fylkeslag kan være med på aktiviteter hos Sør-Trøndelags fylkeslag

Medlemmene i Nord-Trøndelag fylkeslag kan være med på aktiviteter hos Sør-Trøndelags fylkeslag

Medlemmene i Nord-Trøndelag fylkeslag er også hjertelig velkommen på våre aktiviteter og kurs!

Read More →

Read More →

Top