Regionalt senter for fedmeforskning og innovasjon ved St. Olavs Hospital har ledet et HEL-KOST-prosjekt.

Regionalt senter for fedmeforskning og innovasjon ved St. Olavs Hospital har ledet et HEL-KOST-prosjekt.
Rapporten: Retten til et helsefremmende kosthold for personer med utviklingshemming som bor i egen bolig som oppsummerer resultatene fra intervju- og observasjonsstudien i prosjektet, er vedlagt.
 
Fylkeslaget har vært representert i referansegruppa til prosjektet.
Top