Trondheim kommune inviterer til informasjonsmøte

Trondheim kommune inviterer til informasjonsmøte

Trondheim kommune inviterer til informasjonsmøte 21.1.21 kl.17 – 19, om boligløsninger i Bo- og aktivitetstilbudet (BoA) for voksne som har behov for heldøgns omsorgstjenester. Aktuelle deltakere er pårørende, verger og mulige beboere i fremtiden. De som allerede er beboere, er også velkommen. Vedlagt er et infoskriv om prosjektet.

Top