Notater fra innlegg av Jannicke Akse, Individuell Opplæringsplan (IOP)

Notater fra innlegg av Jannicke Akse, Individuell Opplæringsplan (IOP)
Gammelt innlegg

Merk at dette innlegget ble publisert for mer enn 3 år siden. Informasjonen i innlegget kan derfor være utdatert.

Notatene er skrevet med utgangspunkt i foredrag fra Jannicke Akse​, Trondheim kommune, på Batteriet 8. januar 2018​. Grunnlaget er hentet fra Håndbok i spesialpedagogisk arbeid, som er Trondheim kommune sin egen veileder for dem som jobber med spesialpedagogisk tilrettelegging.
Håndboka bygger på Udir.no sin veileder knyttet til spesialundervisning. Les hele vedlegget

Top