Fakta om: Bruk av legemidler ved autismespekterdiagnoser

Dette er del 1 av 5 i serien Faktaark fra Faglig RådGrunnleggende prinsipper Det finnes ingen legemidler som virker på…

Les mer

Fakta om: Avlastning

Dette er del 2 av 5 i serien Faktaark fra Faglig RådAvlastning er hjemlet i helse- og omsorgstjenesteloven § 3-6 nr…

Les mer

Fakta om: Elever med ASD i skolen: tilrettelegging og spesialundervisning

Dette er del 3 av 5 i serien Faktaark fra Faglig RådElever med en autismespekterdiagnose (ASD) er en gruppe med…

Les mer

Fakta om: Forutsetninger for at personer med ASD skal kunne leve et mest mulig meningsfullt og selvstendig liv

Dette er del 4 av 5 i serien Faktaark fra Faglig RådHjelpere og samarbeidspartnere med tilstrekkelig kunnskap og kompetanse som…

Les mer

Fakta om: Ord og forkortelser

Dette er del 5 av 5 i serien Faktaark fra Faglig RådABA Applied Behavior Analysis = Anvendt atferdsanalyse. (se også…

Les mer