Fakta om: Barn med ASD og spesialundervisning – Ofte stilte spørsmål

Dette er del 1 av 7 i serien Faktaark fra Faglig RådHva gjør du som foresatt når du har et…

Les mer

Fakta om: Bruk av legemidler ved autismespekterdiagnoser

Dette er del 2 av 7 i serien Faktaark fra Faglig RådGrunnleggende prinsipper: Det finnes ingen legemidler som virker på…

Les mer

Fakta om: Avlastning

Dette er del 3 av 7 i serien Faktaark fra Faglig RådAvlastning er hjemlet i Lov kommunale helse- og  omsorgstjenester…

Les mer

Fakta om: Rett til spesialundervisning

Dette er del 4 av 7 i serien Faktaark fra Faglig RådMed spesialundervisning menes et spesielt tilrettelagt opplæringstilbud til elever…

Les mer

Fakta om: Forutsetninger for at personer med ASD skal kunne leve et mest mulig meningsfullt og selvstendig liv

Dette er del 5 av 7 i serien Faktaark fra Faglig RådHjelpere og samarbeidspartnere med tilstrekkelig kunnskap og kompetanse: som…

Les mer

Fakta om: Rettigheter vedrørende opplæring og ressurstildeling på skolen

Dette er del 6 av 7 i serien Faktaark fra Faglig RådElever med autismespekterdiagnose er en gruppe med store individuelle…

Les mer

Fakta om: Ord og forkortelser

Dette er del 7 av 7 i serien Faktaark fra Faglig RådABA Applied Behavior Analysis = Anvendt atferdsanalyse. (se også…

Les mer