Sakspapirer til årsmøte 16.2.2019

Årsmøte Clarion Hotel Energy Stavanger 16.2.2019 kl 10.30-12

Sakspapirer:

Balanse Årsregnskap 2018
Årsmelding 2018
Resultatregnskap 2018

Saksliste:

 1. Godkjenning av dagsorden og saksliste
 2. Valg av møteleder, referent, 2 protokollunderskrivere og tellekorps 2 stk
 3. Årsmelding for 2018
 4. Revidert regnskap pr. 31.12.2018
 5. Budsjett 2019
 6. Valg:
  • Representanter til styreverv
  • 2 tillitsvalgte revisorer, eller 1 statsautorisert revisor velges for 1 år
  • Valgnemnd, 3 personer velges for 1 år
  • Representanter til ledermøtet 2019

Etter valget blir det en liten informasjonssak om årsplan for 2019, med muligheter for innspill fra årsmøtedeltakerne. Innspill fra medlemmer om tema til årets seminar for voksne med diagnose, fagseminar og foreldreweekend, samt andre aktiviteter.

Avslutning av årsmøtet er klokken 12:00.