Sakspapirer til årsmøte 15.2.2020

Årsmøte AiR Clarion Hotel Energy Stavanger 15.2.2020 kl 10.30–12.00

Sakspapirer

Saksliste

 1. Godkjenning av dagsorden og saksliste
 2. Valg av møteleder, referent, 2 protokollunderskrivere og tellekorps 2 stk
 3. Årsmelding for 2019
 4. Revidert regnskap pr. 31.12.2019
 5. Budsjett 2020
 6. Valg
  – Representanter til styreverv
  – 2 tillitsvalgte revisorer, eller 1 statsautorisert revisor velges for 1 år
  – Valgnemnd, 3 personer velges for 1 år
  – Representanter til ledermøtet 2019

Etter valget blir det en liten informasjonssak om årsplan for 2020, med muligheter for innspill fra årsmøtedeltakerne. Innspill fra medlemmer om tema til årets seminar for voksne med diagnose, fagseminar og foreldreweekend, samt andre aktiviteter. 

Avslutning av årsmøtet er klokken 12:00.