Ruth på IT-galla hos Evry

Heldige oss som har blitt invitert av Evry på IT-galla. Kanonbra at de vil skape litt blest rundt hvorfor det er bra å ha mennesker med autisme ansatt i firmaet sitt. Og de oppfordrer alle firmaer om å gjøre det samme.

Ruth Gravdal på Evry

EVRY arrangerer IT-Galla hvert år og konferansen har etablert seg som den største og viktigste IT-møteplassen i regionen. Det er et unikt «åpent hus» konsept med lang tradisjon, hvor EVRY inviterer og samler flere hundre deltakere til en dag med kunnskap, inspirasjon og begeistring. IT-galla har årlig besøk av rundt 450 deltakere, jevnt fordelt mellom privat næringsliv og offentlig virksomhet.