Voksenliv

Spesialundervisning i den videregående skolen i Rogaland.

Spesialundervisning i den videregående skolen i Rogaland.

Spesialundervisningen er stebarnet i den norske skolen. Avstanden mellom liv og lære er størst i den videregående skolen. Nylig kom Fylkesmannen med en tilsynsrapport hvor en gjennomgikk spesialundervisningsfeltet i den videregående skolen i Rogaland. Rogaland fylkeskommune har fått knusende kritikk, særlig når det gjelder sakkyndige vurderinger om spesialundervisning. Fylkeskommunen fikk syv pålegg. Kort oppsummert sier […]

Read More →

Read More →

Selveid leilighet og BPA-ordning. En suksesshistorie fra Haugesund.

Selveid leilighet og BPA-ordning. En suksesshistorie fra Haugesund.

Mange var til stede på medlemsmøtet vårt 8. februar og hørte Bjørg Røstbø fortelle om sin datters vei til «det gode liv». Livskvaliteten til datteren hennes var i flere år svært dårlig. Kommunen gjorde det de kunne, men datteren ble stadig dårligere både fysisk og psykisk.  Da fattet kommunen vedtak om BPA (Brukerstyrt Personlig Assistentordning). Moren […]

Read More →

Read More →

Nytt fra Autismeforeningen i Norge

Nytt fra Autismeforeningen i Norge

Hva er gode pedagogiske tilbud til barn og ungdom som har autismespekterdiagnoser?   Autismeforeningen har utarbeidet en serie av fire hefter, som beskriver det pedagogiske tilbudet til barn og ungdommer med ASD – Førskolebarn med ASD, Barn med ASD i barneskolen, Ungdom med ASD i ungdomsskolen og Ungdom med ASD i videregående skole. Målgruppen er […]

Read More →

Read More →

Top