Tiltak og tilrettelegging

VIMO: VIDEOMODELLERING AV SOSIALE FERDIGHEITER

VIMO: VIDEOMODELLERING AV SOSIALE FERDIGHEITER

Helse Fonna har med midler fra Extrastiftelsen og Autismeforeningen som søkerorganisasjon produsert videomodelleringsfilmar som skildrar spesifikke sosiale ferdigheiter, og utvikla eit design på «ViMo» App/programvare for sosial ferdigheitstrening.  Les mer her

Read More →

Read More →

Meget bra mini-kurs om autisme.

Meget bra mini-kurs om autisme.

  Denne PP-presentasjonen om ASD fant et av våre medlemmer på internett og ba om at den ble videresendt. Laget av psykolog Ove Heradstveit, Øygarden PPT, 2014.   Meget god og lettfattelig. minikurs-autisme-skole-hjelptilhjelp  

Read More →

Read More →

Spesialundervisning i den videregående skolen i Rogaland.

Spesialundervisning i den videregående skolen i Rogaland.

Spesialundervisningen er stebarnet i den norske skolen. Avstanden mellom liv og lære er størst i den videregående skolen. Nylig kom Fylkesmannen med en tilsynsrapport hvor en gjennomgikk spesialundervisningsfeltet i den videregående skolen i Rogaland. Rogaland fylkeskommune har fått knusende kritikk, særlig når det gjelder sakkyndige vurderinger om spesialundervisning. Fylkeskommunen fikk syv pålegg. Kort oppsummert sier […]

Read More →

Read More →

Selveid leilighet og BPA-ordning. En suksesshistorie fra Haugesund.

Selveid leilighet og BPA-ordning. En suksesshistorie fra Haugesund.

Mange var til stede på medlemsmøtet vårt 8. februar og hørte Bjørg Røstbø fortelle om sin datters vei til «det gode liv». Livskvaliteten til datteren hennes var i flere år svært dårlig. Kommunen gjorde det de kunne, men datteren ble stadig dårligere både fysisk og psykisk.  Da fattet kommunen vedtak om BPA (Brukerstyrt Personlig Assistentordning). Moren […]

Read More →

Read More →

Stressmestring og ASD

Stressmestring og ASD

NAV kompetansesenter har en kunnskapsbank med mange fine tips. Blant annet finner dere der et foredrag om stressmestring, av Kari Steindal. Foredraget handler om stresskartlegging, og Kari Steindal går inn på temaene usynlige vansker,sosiale og organisatoriske vansker. Reaksjoner på stress Kartlegging av faktorer som: Tap av kontroll og oversikt Sosiale vansker og misforståelser Hypersensitivitet samt […]

Read More →

Read More →

Nytt fra Autismeforeningen i Norge

Nytt fra Autismeforeningen i Norge

Hva er gode pedagogiske tilbud til barn og ungdom som har autismespekterdiagnoser?   Autismeforeningen har utarbeidet en serie av fire hefter, som beskriver det pedagogiske tilbudet til barn og ungdommer med ASD – Førskolebarn med ASD, Barn med ASD i barneskolen, Ungdom med ASD i ungdomsskolen og Ungdom med ASD i videregående skole. Målgruppen er […]

Read More →

Read More →

Top