Skole

Gratis SFO i Stavanger kommune f.o.m. 5. trinn

Gratis SFO i Stavanger kommune f.o.m. 5. trinn

Gladmelding! Flere år med interessepolitisk engasjement fra vår side har resultert i at Stavanger kommune endelig gjør SFO gratis fra og med 5. trinn. Stavanger er da i godt selskap med nabokommunene Sandnes, Sola og Randaberg. Vi jobbet litt kulissene i starten, men etter at vi høsten 2017 inngikk samarbeid med flere lokale interesseorganisasjoner og […]

Read More →

Read More →

Spesialundervisning i den videregående skolen i Rogaland.

Spesialundervisning i den videregående skolen i Rogaland.

Spesialundervisningen er stebarnet i den norske skolen. Avstanden mellom liv og lære er størst i den videregående skolen. Nylig kom Fylkesmannen med en tilsynsrapport hvor en gjennomgikk spesialundervisningsfeltet i den videregående skolen i Rogaland. Rogaland fylkeskommune har fått knusende kritikk, særlig når det gjelder sakkyndige vurderinger om spesialundervisning. Fylkeskommunen fikk syv pålegg. Kort oppsummert sier […]

Read More →

Read More →

Sommerbrev

Sommerbrev

Kjære medlemmer i Autismeforeningen i Norge, Rogaland fylkeslag! Det er tid for det årlige sommerbrevet, som inneholder • Forsinket velkommen til nye medlemmer i fylkeslaget • Noe om medlemsrettet arbeid • Noe om interessepolitikk • Noe om Verdensdagen for autisme, 2. april • Viktig informasjon Til nye medlemmer – dere som har meldt dere inn […]

Read More →

Read More →

Nytt fra Autismeforeningen i Norge

Nytt fra Autismeforeningen i Norge

Hva er gode pedagogiske tilbud til barn og ungdom som har autismespekterdiagnoser?   Autismeforeningen har utarbeidet en serie av fire hefter, som beskriver det pedagogiske tilbudet til barn og ungdommer med ASD – Førskolebarn med ASD, Barn med ASD i barneskolen, Ungdom med ASD i ungdomsskolen og Ungdom med ASD i videregående skole. Målgruppen er […]

Read More →

Read More →

Top