Rettigheter

Spesialundervisning i den videregående skolen i Rogaland.

Spesialundervisning i den videregående skolen i Rogaland.

Spesialundervisningen er stebarnet i den norske skolen. Avstanden mellom liv og lære er størst i den videregående skolen. Nylig kom Fylkesmannen med en tilsynsrapport hvor en gjennomgikk spesialundervisningsfeltet i den videregående skolen i Rogaland. Rogaland fylkeskommune har fått knusende kritikk, særlig når det gjelder sakkyndige vurderinger om spesialundervisning. Fylkeskommunen fikk syv pålegg. Kort oppsummert sier […]

Read More →

Read More →

Ny lov om uføretrygd (mai 2014)

Ny lov om uføretrygd (mai 2014)

Ny lov om uføretrygd er vedtatt i Stortinget og trer i kraft 1. januar 2015. Nettsiden nyuforetrygd.no er en ny, brukervennlig informasjonsportal om lovendringen. Lovendringen berører både fremtidige søkere og personer som allerede mottar uførepensjon. «Nye regler for uføretrygd» inneholder nyttig informasjon om hvem som kan få uføretrygd, hvordan den beregnes osv. Hvis du mottar […]

Read More →

Read More →

Top