Hjem og bolig

Selveid leilighet og BPA-ordning. En suksesshistorie fra Haugesund.

Selveid leilighet og BPA-ordning. En suksesshistorie fra Haugesund.

Mange var til stede på medlemsmøtet vårt 8. februar og hørte Bjørg Røstbø fortelle om sin datters vei til «det gode liv». Livskvaliteten til datteren hennes var i flere år svært dårlig. Kommunen gjorde det de kunne, men datteren ble stadig dårligere både fysisk og psykisk.  Da fattet kommunen vedtak om BPA (Brukerstyrt Personlig Assistentordning). Moren […]

Read More →

Read More →

Top