Helse og omsorg

Selveid leilighet og BPA-ordning. En suksesshistorie fra Haugesund.

Selveid leilighet og BPA-ordning. En suksesshistorie fra Haugesund.

Mange var til stede på medlemsmøtet vårt 8. februar og hørte Bjørg Røstbø fortelle om sin datters vei til «det gode liv». Livskvaliteten til datteren hennes var i flere år svært dårlig. Kommunen gjorde det de kunne, men datteren ble stadig dårligere både fysisk og psykisk.  Da fattet kommunen vedtak om BPA (Brukerstyrt Personlig Assistentordning). Moren […]

Read More →

Read More →

Ny lov om uføretrygd (mai 2014)

Ny lov om uføretrygd (mai 2014)

Ny lov om uføretrygd er vedtatt i Stortinget og trer i kraft 1. januar 2015. Nettsiden nyuforetrygd.no er en ny, brukervennlig informasjonsportal om lovendringen. Lovendringen berører både fremtidige søkere og personer som allerede mottar uførepensjon. «Nye regler for uføretrygd» inneholder nyttig informasjon om hvem som kan få uføretrygd, hvordan den beregnes osv. Hvis du mottar […]

Read More →

Read More →

Top