Barnehage

Nytt fra Autismeforeningen i Norge

Nytt fra Autismeforeningen i Norge

Hva er gode pedagogiske tilbud til barn og ungdom som har autismespekterdiagnoser?   Autismeforeningen har utarbeidet en serie av fire hefter, som beskriver det pedagogiske tilbudet til barn og ungdommer med ASD – Førskolebarn med ASD, Barn med ASD i barneskolen, Ungdom med ASD i ungdomsskolen og Ungdom med ASD i videregående skole. Målgruppen er […]

Read More →

Read More →

Top