Marianne Selland

Sakspapirer til årsmøte 15.2.2020

Sakspapirer til årsmøte 15.2.2020

Årsmøte AiR Clarion Hotel Energy Stavanger 15.2.2020 kl 10.30–12.00 Sakspapirer Årsmelding 2019 Regnskap og balanse 2019 Årsbudsjett 2020 Saksliste Godkjenning av dagsorden og saksliste Valg av møteleder, referent, 2 protokollunderskrivere og tellekorps 2 stk Årsmelding for 2019 Revidert regnskap pr. 31.12.2019 Budsjett 2020 Valg– Representanter til styreverv– 2 tillitsvalgte revisorer, eller 1 statsautorisert revisor velges […]

Read More →

Read More →

Innkalling årsmøte AIR 15.2.2020

Innkalling årsmøte AIR 15.2.2020

Clarion Hotel Energy Stavanger kl 10.30 – 12.00 SAKSLISTE ÅRSMØTET 2020 Godkjenning av dagsorden og saksliste Valg av møteleder, referent, 2 protokollunderskrivere og tellekorps 2 stk Årsmelding for 2019 Revidert regnskap pr. 31.12.2019 Budsjett 2020 Valg– Representanter til styreverv– 2 tillitsvalgte revisorer, eller 1 statsautorisert revisor velges for 1 år– Valgnemnd, 3 personer velges for […]

Read More →

Read More →

JULEBREV 2019

JULEBREV 2019

Da var det faktisk jul igjen. Tiden går jammen fort. Året 2019 har også vært et veldig aktivt år for Autismeforeningen i Rogaland. Vi har hatt felles aktiviteter for hele fylket, kurs for både pårørende og voksne med diagnose, samt forskjellige aktiviteter i undergruppene våre. Også i år har all aktiviteten og kurs vi har […]

Read More →

Read More →

Informanter søkes til masterprosjekt i Helse- og Samfunnsfag(tverrfaglig)

Informanter søkes til masterprosjekt i Helse- og Samfunnsfag(tverrfaglig)

Informanter søkes til masterprosjekt i Helse- og Samfunnsfag(tverrfaglig): «Hvordan opplever elever med Asperger syndrom videregående skole? Med fokus på behov og erfaringer med sosial støtte og tilrettelegging.» Jeg ønsker å intervjue deg som selv er kjent med at du har Asperger Syndrom. Du er mellom 18 og 23 år og går i ordinær klasse på […]

Read More →

Read More →

Ruth på IT-galla hos Evry

Ruth på IT-galla hos Evry

Heldige oss som har blitt invitert av Evry på IT-galla. Kanonbra at de vil skape litt blest rundt hvorfor det er bra å ha mennesker med autisme ansatt i firmaet sitt. Og de oppfordrer alle firmaer om å gjøre det samme. EVRY arrangerer IT-Galla hvert år og konferansen har etablert seg som den største og […]

Read More →

Read More →

Tannhelse og autisme – spørreskjema

Tannhelse og autisme – spørreskjema

Kjære foresatte for barn og unge fra 3-18 år med autismespekterdiagnose! For å øke kunnskapen om hvordan Den offentlige tannhelsetjenesten ivaretar barn og ungdom med autismespekterdiagnose gjennomfører vi for tiden et forskningsprosjekt. Vi ønsker å kartlegge hvordan dere som foresatte opplever at barnet/ungdommen har det i møte med Den offentlige tannhelsetjenesten. Den langsiktige målsetningen er […]

Read More →

Read More →

Familiedag for våre medlemmer

Familiedag for våre medlemmer

Nå er det åpnet for påmeldinger for buffetene i Stavanger og Haugesund! Håper å se mange av dere der! Stavanger julebuffétQuality Airport Hotell – Søndag 24.11.2019 kl. 13-16 Da var det tid for en alle tiders familiedag for våre medlemmer i sør-fylket.Legg merke til at vi i år vil prøve et nytt hotell og håper […]

Read More →

Read More →

Velkommen til foreldreweekend 2019

Velkommen til foreldreweekend 2019

Haugesund Scandic Maritim Hotell, 2.-3. november Da var det den tiden av året igjen, da vi foreldre skal komme sammen for litt sosialt samvær og faglig påfyll. I år har vi valgt å fokusere på temaet sosialkompetanse. De fleste barna, ungdommene og voksne med diagnoser innen autismespekteret, strever en god del med relasjonsbygging og sosialkompetanse. […]

Read More →

Read More →

Invitasjon til åpent folkemøte/paneldebatt før valget – 4. juni kl. 18-20:00

Invitasjon til åpent folkemøte/paneldebatt før valget – 4. juni kl. 18-20:00

Paneldebatt 2019:Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon Rogaland i samarbeid med SAFO SørVest inviterer til paneldebatt i forbindelse med kommune- og fylkestingsvalget 2019.Det er mange spørsmål vi ønsker svar på, blant annet: Skal elever med særskilte behov ha kortere og dårligere skoledag enn andre elever? Skal toalettbesøkene dine på jobb styres av behovene til den kommunale hjemmehjelpen?  Skal rehabilitering […]

Read More →

Read More →

SOMMERAVSLUTNING 1.6 SØR-FYLKET OG 15.6 NORD-FYLKET

SOMMERAVSLUTNING 1.6 SØR-FYLKET OG 15.6 NORD-FYLKET

LUNDSVÅGEN 1.JUNI 12.30 – 16.30 Sommerfest for store og små med familiedag på Lundsvågen Naturskole med samvær og aktiviteter for store og små. Lørdag 1. juni, 12:30 – 16:30. Kisteneset, 4083 Hundvåg. Pris: 100kr per familie. Det blir mulighet for grilling med store griller til disposisjon, så ta med egen grillmat. Skulle der være grillforbud, koker […]

Read More →

Read More →

Top