Pasienthåndbok

En melding fra FFO- Oslo: Pasienthåndbok og evaluering av denne:

Pasientsikkerhetskampanjen har laget en pasienthåndbok for pasienter på sykehus som heter «Bare Spør». De ønsker at brukerne skal evaluere boka. For eksempel, si noe om hva som bra eller dårlig, om det er mangler eller forslag til forbedringer. Det ligger et spørreskjema som skal besvares. Det er fint hvis dette kan distribueres i deres organisasjon.

Vi legger ved en PDF versjon av boka, for at dere kan se hvordan den er. De som kunne tenke seg å bli med på å evaluere boka vil få den tilsendt i papirutgave sammen med  spørreskjema. Denne boka kan bli et viktig pasienter, så vi håper det er mange som ønsker å si hva de mener om boka. De som ønsker å bli med på evalueringen, kan gi meg beskjed så skal jeg videreformidle det slik at dere får tilsendt boka med spørreskjema. Husk å oppgi navn og adresse.

Svar sendes til følgende person;

Vennlig hilsen

Arnfinn Aarnes
Rådgiver helse
t
lf. 966 22 712
E-post: arnfinn.aarnes@ffo.no

FUNKSJONSHEMMEDES FELLESORGANISASJON

Mariboes gate 13, 0183 Oslo
Telefon 815 56 940 – http://www.ffo.no

 

Se for øvrig vedlagt utgave av håndboka her:

1-Følgebrev – pasienthåndbok2-Bare spør Pasienthåndbok og 3-Spørreskjema Pasienthåndbok