Overgang til nytt medlemsregister

Pga. overgang til nytt medlemsregister er innmelding via web midlertidig ute av drift.

Vennligst send oss din innmelding per epost: post@autismeforeningen.no

Oppgi: Navn, Etternavn, Adresse og type medlemskap (se under).

OBS!
Grunnet overgang til nytt medlemsregister vil faktura sendes ut i april. Velkomstpakke sendes ut etter at vi har registrert innkommet betaling. Som nytt medlem er du imidlertid registrert som medlem og er hjertelig velkommen til å ta kontakt med fylkeslaget der du bor og delta i deres aktiviteter.

Hva slags medlemsskap skal du velge?

Autismeforeningen har 4 medlemstyper, 2 hovedmedlemskap og 2 tilleggsmedlemskap. Alle medlemskap er personlige og må registreres med fødselsår og adresse. Bladet Autisme i dag sendes automatisk til hovedmedlemmer 4 g. pr. år.

Merk! For å kunne tegne ett tilleggs medlemskap (husstandsmedlemskap og/eller juniormedlemskap) må det være registrert et hovedmedlem (enten hovedmedlem eller hovedmedlem ung) på samme adresse.

Medlemskapene du kan velge mellom er:

  1. Hovedmedlem (fra 25 år) – kr 375,- per kalender år  og/eller
  2. Hovedmedlem Ung (15-25 år) – kr. 275,- per kalender år

I tillegg kan det tegnes (må være knyttet til et hovedmedlemskap):

  1. Husstands medlemskap (fra 15 år) – kr. 175,- per kalender år og/eller
  2. Juniormedlemskap (0-15 år) – kr. 50,- per kalender år
  3. Abonnement på Autisme i dag – kr. 300,- pr kalender år.  Abonnementet er ikke et medlemskap og gir dermed ingen medlemsrettigheter, men støtter foreningens arbeid gjennom abonnementsavgiften. Abonnenten får tilsendt 4 utgaver av Autisme i dag hvert år.

OBS!
Grunnet overgang til nytt medlemsregister vil faktura sendes ut i april. Velkomstpakke sendes ut etter at vi har registrert innkommet betaling. Som nytt medlem er du imidlertid registrert som medlem og er hjertelig velkommen til å ta kontakt med fylkeslaget der du bor og delta i deres aktiviteter.