Kurs og arrangementer

Fylkeslaget arrangerer jevnlig kurs, seminarer eller temakvelder med hygge eller faglig innhold rettet mot ulike målgrupper. Vi sender ut informasjon om dette på nyhetsbrev på epost og brevpost til medlemmer ca. 6 ganger i året.

Eksempler på arragementer de siste årene:

Kurs for voksne med Asperger syndrom
Kurs om bedre hverdag og kommunikasjon med hjelpeapparat og pårørende
Kurs i stressmestring
Matglede – kurs i matlaging

Sosiale arrangementer
Juletrefest for medlemmer med ledsagere og familie på Folkvang forsamlingshus.
Familietreff på Losby besøkgård med klapping av dyr, grilling og sosialt samvær.
Båttur med M/S Hestøy på Oslofjorden for medlemmer med familie og ledsagere.

Seminarer og foredrag for foreldre, skoleansatte og fagfolk
Tilrettelegging i egen bolig.
Tilrettelegging i skolen for barn med ASD.

Gode apper for barn med ASD

 

Top