Kurs og arrangement – Eksterne

Her finner du linker til forskjellige kurs/seminarer o.l. i Oslo for foreldre,  søsken og/eller fagpersoner.

Spiss

SPISS er en privat, spesialpedagogisk virksomhet som tilbyr spisskompetanse på tema knyttet til autismespektertilstander (ASD). Alle som jobber i SPISS har lang og bred kompetanse fra arbeid med personer med autisme, Asperger syndrom og tilsvarende.
http://www.yourvismawebsite.com/fjaran-granums-spisskompetanse-service/kurs

Oslo universitetssykehus – Psykisk helse og avhengighet, Klinikk

Klinikk psykisk helse og avhengighet har ansvar for pasientbehandling, fagutvikling, forskning og undervisning innen psykisk helse og rus- og avhengighetsbehandling på lokalt-, område- og regionsnivå. Klinikken har også noen landsfunksjoner.
http://www.oslo-universitetssykehus.no/omoss_/avdelinger_/psykisk-helse-og-avhengighet-klinikk_/Sider/temakvelder-2012.aspx

NevSom – Kurs og konferanser

Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier eies av Helse Sør-Øst og er plassert i avedelingen Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser i Kvinne- og barneklinikken, Oslo universitetssykehus HF, Ullevål.
Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser skal sikre nasjonal kompetanseoppbygging og
kompetansespredning innenfor sitt spesifiserte fagområde og bidra aktivt til
kompetanse oppbygging og veiledning innenfor dette fagområdet i hele helsetjenesten
og til brukere og befolkningen forøvrig.
http://www.nasjkomp.no/index.asp?id=26052

Dissimilis – Musikk mellom liten og stor

– et musikktilbud for familier med små barn med spesielle behov

Erfaring viser at alle reagerer ulikt på beskjeden om å få et barn med spesielle behov. Reaksjoner som redsel, usikkerhet og bekymring for hvordan
fremtiden vil være både for barnet og seg selv er ikke uvanlige.

Generelle og gode råd kan være vanskelig å gi, men mange opplever støtte, glede og forståelse i å møte og snakke med andre i samme situasjon.
Dissimilis ønsker å skape et tilbud for de minste barna med sine familier, en møteplass hvor barn og foreldre kan dele opplevelser, tanker og erfaringer.
I samarbeid med Handikappede Barns Foreldreforening ønsker vi velkommen til ”Musikk mellom liten og stor” med oppstart 10. Oktober 2015, på Dissimilis Kompetansesenter.
En musikkstund som tar utgangspunkt i de minste barna (0-6 år) og deres foreldre eller andre omsorgspersoner.
Her møtes vi i musikk, lek, bevegelse og utforsking. Foreldre og barn er sammen i musikken, med fokus på kommunikasjon, glede og gode øyeblikk.
I tillegg serverer vi kaffe og noe å bite i, slik at dette blir et sted hvor familier kan møte hverandre.
Musikkstundene vil i første runde arrangeres en gang i måneden. Tidspunkt og videre plan for høsten vil bli annonsert på hjemmeside og facebook.

Adresse: J.A. Lippestad vei 8, 1336 Sandvika
Ved spørsmål kontakt:

Kristine Sundberg:
post@dissimilis.no / +47 93 26 08 47
Velkommen skal dere være!
http://www.dissimilis.no/

ISOP Seminarer

SOP Seminarer driver en landsdekkende kurs- og konferansevirksomhet innen offentlig sektor.
Gjennom de senere år har ISOP markert sin stilling som en seriøs kursarrangør med et høyt faglig nivå.

ISOP samarbeider med frittstående  forelesere, fagmiljøer, forlag, universiteter og høgskoler i hele Norden.

Vi arrangerer kurs innen, helse, psykisk helse, utviklinghemmede, atferdsproblematikk, spesialpedagogikk, eldre evt. andre tema.
https://isop.no/

Top