Brukerrepresentasjon

Oslo fylkeslag jobber for å sikre medlemmer et best mulig helse, skole og fritidstilbud i Oslo. Vi gjør dette hovedsakelig gjennom brukerrepresentasjon.

Vi har flere brukerrepresentanter i ulike råd ved Oslo Universitetssykehus HF, blant annet:
Brukerrådet ved Psykiatrisk avdeling for personer med utviklingshemming/autisme (PPU)
Brukerrådet ved Klinikk for psykisk helse og avhengighet
Brukerrådet ved Senter for psykisk helse barn og ungdom.

I 2015 har foreningen representanter i råd for funksjonshemmede i to bydeler. Vi bør imidlertid ha representanter i langt flere bydeler for å sikre både medlemmer og andre med funksjonsnedsettelser bedre tilbud lokalt.  Kanskje dette er noe for deg eller andre medlemmer du kjenner? Ta i så fall kontakt med oss.

Vi er også representert i Nordvoll skole og autismesenters driftsstyre, og i styret til FFO Oslo.

Styret får stadig henvendelser fra instanser som ønsker brukerrepresentanter, både sykehus, bydeler og organisasjoner. Vi oppfordrer alle våre medlemmer til å melde fra til oss dersom de ønsker å bidra som brukerrepresentant. FFO (funksjonshemmedes fellesorganisasjon) holder jevnlig gratis kurs for brukerrepresentanter.

Top