Fritidsaktiviteter

Oslo fylkeslag har i flere tiår organisert fritidsaktiviteter for medlemmer med ASD, både barn og voksne, siden mange ikke kan benytte ordinære tilbud. Vi har to faste fysiske aktivitetstilbud hver vår og høst: bevegelsesgruppe og ridning. Dessuten informerer vi om tilbud i regi av andre som kan være aktuelt for våre medlemmer i nyhetsbrevene våre.

Bevegelsesgruppe for barn på Norges idrettshøyskole
Bevegelsesgruppe for barn med ASD mellom 6 -18 år en kveld i uken fra september til april. Aktiviteten foregår i gymsal på Norges idrettshøyskole og ledes av to mastergradsstudenter ved Idrettshøyskolen. Det er plass til åtte barn, og alle barna må ha med egen ledsager som bistår. Kontakt  post@autismeforeningen.no for mer informasjon. Påmelding hver høst og vår.

Ridning på Alna ridesenter
I samarbeid med Alna ridesenter på Furuset tilbyr vi turridning ca. 10 lørdager om høsten og 10 lørdager om våren i tidsrommet kl. 11 – 13. Det er plass til 16 medlemmer med ASD, dvs. inntil 8 deltagere per time. Rideturene foregår i grønne omgivelser i Alnaparken like ved senteret, og varer ca. en time. Er det dårlig vær, foregår ridningen i ridehall. Alna ridesenter har hester i alle størrelser, og tilbudet passer derfor for medlemmer med ASD fra 4 år og oppover. Alle ryttere må ha med seg egen ledsager. Ridesenteret tilbyr hesteleiere. Påmelding hver høst og vår. Kontakt Randi Nerstad på randi.nerstad@gmail.com for mer informasjon.

Alna ridesenter tilbyr terapiridning til voksne med ulike diagnoser, inkl. ASD, på dagtid. Ta direkte kontakt med senteret for mer informasjon.

Musikkterapi 
Oslo fylkeslag har i en årrekke arrangert musikkterapi tilpasset ungdom og voksne med autisme og psykisk utviklingshemning ukentlig over åtte uker hver høst og vår. På grunn av synkende oppslutning i de siste årene arrangerer for tiden ikke musikkterapi.

Dersom dere er bosatt i Oslo og har barn i alderen 6-18 år med ASD som har interesse for musikk, anbefaler vi at dere tar kontakt med Oslo kulturskole. Oslo kulturskole er kommunalt drevet og tilbyr musikkterapi, dvs. tilrettelagt musikkundervisning, både som individuelle timer og tilbud i grupper. Flere av våre medlemmer har hatt glede av dette tilbudet.

Top