Velkommen til årsmøte 10. mars 2021

Velkommen til årsmøte 10. mars 2021

Onsdag 10. mars  kl. 18.00–19.30
Sted:
Teams-møte (klikk på linken for å koble opp til møtet)

Dagsorden

 1. Godkjenning av dagsorden
 2. Valg av møteleder og referent, samt to til å underskrive protokollen
 3. Årsrapport for 2020, ved leder
 4. Revidert årsregnskap for 2020 og budsjett for 2021, ved kasserer
 5. Innkomne saker
 6. Valg, ved Valgkomiteen:

Orientering om hvem som går ut av styret, deretter valg av følgende verv:

 • Leder
 • Styremedlemmer
 • Varamedlemmer
 • 1 Likemannskoordinator
 • 1 Studieleder
 • Revisor/Revisjonsfirma
 • Valgkomité
 • 1 vararepresentant til Autismeforeningens ledermøte høsten 2021 (leder obligatorisk).

Her er link til årsrapport for 2020: Årsrapport 2020

Vel møtt!

Top