Utlysning av stilling for arbeidssøker med funksjonsnedsettelser

Utlysning av stilling for arbeidssøker med funksjonsnedsettelser
Gammelt innlegg

Merk at dette innlegget ble publisert for mer enn 1 år siden. Informasjonen i innlegget kan derfor være utdatert.

Link til utlysning på www.oslo.kommune

Link til utlysning på Finn

Husk at selv om det i utgangspunktet er en fulltidsstilling vil det her være mulig å vurdere redusert stilling.

Med vennlig hilsen

Siri Koch-Larsen
spesialrådgiver
+47 410 41 310

Byrådsavdeling for eldre, helse og arbeid
Seksjon for arbeid, sosial og velferdstjenester
oslo.kommune.no
Sentralbord: 21 80 21 80

Top