Ressursgruppen for personer med Asperger syndrom (RAS)

Hva er Ressursgruppen og hva gjør dere?

Ressursgruppen består til enhver tid utelukkende av voksne med Asperger syndrom. Vi er fire personer som er geografisk ganske jevnt fordelt i landet og møtes med jevne mellomrom. Vår fremste oppgave er å være et lavterskeltilbud fortrinnsvis til personer med diagnose, pårørende og andre medlemmer, men alle er selvsagt velkommen til å ta kontakt. Vi utøver fremfor alt likemannsarbeid på frivillig basis og besvarer henvendelser med «skoen på». Til daglig forholder vi oss til daglig leder som nærmeste overordnet, men vi rapporterer også til Sentralstyret når vi møter dem.

Hvordan får jeg kontakt med dere?

Vi kan kontaktes på epost:

Epost
ressursgruppen@autismeforeningen.no

Du kan også ta konktakt med en ansatt på hovedkontoret eller en fra ditt fylkeslag.


Ofte stilte spørsmål

Jeg sliter

Vi vet selv hvor vanskelig det kan være å få sagt de riktige ordene. Å utlevere sensitiv informasjon til fremmede er det heller ikke vanskelig å se problemet med. Likevel er det slik at noe bør vi gå ut ifra.

Dersom du oppgir alder, kjønn og hva du gjør til daglig, har vi noe å begynne på. Fortsetter du med hva du helt konkret ønsker å oppnå, vet vi mer hvor vi selv eventuelt kan innhente mer informasjon og ikke minst hvem av oss fire som vet mest om det du lurer på.

Noen tema krever at du gir oss litt «harde fakta» om din situasjon.

Jeg er en voksen person som i alle år har hatt betydelige utfordringer som jeg mistenker kan komme av asperger syndrom. Jeg har lest endel om diagnosen og «alt» stemmer. Hvordan går jeg frem for å oppnå mine rettigheter i det offentlige?

Det er mange som mistenker diagnose på seg selv og/eller sine nærmeste.

Nå er det slik at alle former for hjelp fra det offentlige på dette grunnlag trenger tilstrekkelig dokumentasjon. Ta kontakt med fastlegen og be om en henvisning. Derfra går veien videre gjennom en utredning som forhåpentlig vil gi en faglig konklusjon og et svar som den enkelte vil kunne hjelpe på det personlige plan.

Jeg har et barn med Asperger syndrom som sliter på skolen. Jeg har vært i utallige møter med både BUP, PPT og skolen, men blir i liten grad møtt med forståelse og oppfølging av inngåtte avtaler. Har jeg ingen rettigheter?

Vi i Ressursgruppen har alle Asperger syndrom og uttaler oss kun som likemenn. I skrivende stund har ingen av oss egne barn. Alle spørsmål av faglig/formell karakter kan vi ikke svare direkte på. Vanligvis henviser vi til Faglig Råd.

Krever svaret lokakunnskap om ditt nærmiljø, viser vi til ditt fylkeslag.

Idag er jeg sur på alt og alle. Skriver helt uten mål og mening kun for å få det ut!

Så flott 🙂 Hvorfor brenne inne med noe som kun behøver å luftes ut? Om det er NAV, familiemedlemmer eller katten til naboen, er terskelen lav og vi er til for alle typer henvendelser. Vær ikke redd for «feil» tema. Da bare anbefaler vi noen andre som kan sitt kompetansefelt bedre enn oss. Vi er ofte i møter med både sentralstyret, fagfolk og fylkeslag. Da gir vi også anonymiserte tilbakemeldinger til dem fra dere som skriver til oss.

Hvem er dere EGENTLIG og hva heter dere?

Vi er to menn og to kvinner fra tidlig 20-årene til midten av 40-årene.

Grunnen til at våre navn ikke er så synlige, er litt sammensatt.

Hovedårsaken er at vi etter vår oppfatning fortsatt mener å kunne slite med konsekvensene av å stå frem med fullt navn. I et så gjennomsiktig samfunn der mye kan søkes oss på nett, prøver vi å være føre var i forhold til vårt eget personvern. Dessverre kan diagnose brukes mot en i tide og utide helt utav sin sammenheng. Googler for eksempel en potensiell arbeidsgiver navn på en søker, kan arbeidsgiver i prinsippet trekke sine ville konklusjoner. Misliker du tanken på å utlevere deg til en navnløs fremmed, kan du alltid ta konktakt med en navngitt ansatt på hovedkontoret eller en fra ditt fylkeslag. Vi besvarer selvsagt også anonyme henvendelser.