Kontoransatte

 

Elin Maria Lilloe-Wall

Sekretariatsleder (i permisjon)

E-post: elin.wall@autismeforeningen.no

 

Janicke Frostad-Mathisen

Fungerende sekretariatsleder

E-post: janicke.mathisen@autismeforeningen.no

Susanne Angell-Olsen

Organisasjonsrådgiver

E-post: susanne.angellolsen@autismeforeningen.no

Trude Stenhammer

Fagkonsulent

E-post: trude@autismeforeningen.no

Ellen Støa

Veileder

tlf. 919 07 784

E-post: ellen@autismeforeningen.no