Nytt fra Autismeforeningen i Norge

Hva er gode pedagogiske tilbud til barn og ungdom som har autismespekterdiagnoser?

temahefte3vgs-forsidefilterwww

 

Autismeforeningen har utarbeidet en serie av fire hefter, som beskriver det pedagogiske tilbudet til barn og ungdommer med ASD – Førskolebarn med ASD, Barn med ASD i barneskolen, Ungdom med ASD i ungdomsskolen og Ungdom med ASD i videregående skole.

Målgruppen er i første rekke pårørende til barn og ungdommer med ASD, pedagogisk personale og andre som er involvert i arbeidet for diagnosegruppen.

Hensikten er å gi kortfattet informasjon om diagnosegruppen og hva et godt pedagogisk tilbud til gruppen inneholder.

Heftene kan lastes ned her i skjermvennlig oppslagsformat og bestilles i papirversjon fra post@autismeforeningen.no

temahefte2-barneskole-forsidetemahefte3-ungdomsskole-forside

Trykk på bildene for å komme til pfd fil av heftene!