Webinar for voksne med ASD

Autismeforeningen i Norge inviterer til gratis webinar for voksne med ASD. Webinaret er delt opp i tre deler, og vil…

Les mer

Gratis webinarer om hvordan leve med ASD i koronatiden

Koronatidene har vært svært utfordrene. Strukturen i samfunnet og hverdagen til den enkelte er plutselig preget av uforutsigbarhet. Mange tiltak er…

Les mer

UTSATT PÅ UBESTEMT TID: Landsmøte 2020

UTSATT PÅ UBESTEMT TID Landsmøtet arrangeres i Bodø, på Scandic Havet, 25.-26. april 2020. Vennligst se denne siden for program,…

Les mer

UTSATT PÅ UBESTEMT TID: Fagkonferanse i Bodø

UTSATT PÅ UBESTEMT TID AUTISMEFORENINGEN I NORGE inviterer til fagkonferanse med Bo Hejlskov Elven og påfølgende landsmøte. Bo Hejlskov Elven…

Les mer

Koronavirus: utsatte arrangementer og smitteverntiltak

InnholdAlle arrangementer i regi av Autismeforeningen er utsatt på ubestemt tidVennligst hold deg oppdatert! Alle arrangementer i regi av Autismeforeningen…

Les mer

Autismeforeningen feirer Sjeldendagen 2020!

InnholdMen autisme er vel ikke sjeldent?Referanser Siste dagen i februar (skuddårsdagen) er internasjonal dag for sjeldne diagnoser. På engelsk kalles…

Les mer

Sjeldendagen 2020: Et sjeldent syn – nye perspektiver på sjeldne diagnoser

«ET SJELDENT SYN – nye perspektiver på sjeldne diagnoser» er tema for Sjeldendagen 2020. I år er det skuddår, og…

Les mer

Nytt forskningssenter: K.G. Jebsen-senter for utviklingsforstyrrelser

Nytt senter, med utspring fra NevSom – Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier, skal forske på årsaker og behandling av…

Les mer

Autisme og Touretteutvalget leverer sin NOU

Autisme- og touretteutvalget legger frem sin utredning om tjenester til personer med autismespekterforstyrrelser og Tourettes syndrom. Overleveringen av NOUen vil…

Les mer

Forskning på tilleggsvansker ved autisme

​Psykiske tilleggsvansker er vanlig hos personer med autisme og dette påvirker livskvaliteten til personene selv og familiemedlemmene rundt dem.  Det…

Les mer

Frivillighetens dag 2019

Velkommen til Frivillighetens dag!  På Sentralen i Oslo den 5. desember. FNs internasjonale dag for frivillighet er dagen vi samler…

Les mer

Kultursensitivitet i møte med nevroutviklingsforstyrrelser

Hva ser vi? Hva gjør vi? Hvordan kommuniserer vi? … i møte med personer med nevroutviklingsforstyrrelser som har ikke-norsk bakgrunn?…

Les mer