Svært sjeldne kromosomavvik/genfeil som gir sammensatte vansker

Målgruppe: Barn mellom 0 og 4 år som har fått påvist en sjelden forandring i arvestoffet som medfører sammensatte vansker,…

Les mer

Cultural crossings of care – an appeal to the medical humanities

Honorary guest and speaker: Holberg Prize Winner and Professor Julia Kristeva, Université Paris Diderot Key note speaker: Professor Marie Rose…

Les mer

ViMo: Videomodellering av sosiale ferdigheiter

Helse Fonna har med midler fra Extrastiftelsen og Autismeforeningen som søkerorganisasjon produsert videomodelleringsfilmar som skildrar spesifikke sosiale ferdigheiter, og utvikla…

Les mer

Starthjelp for foreldre til barn med funksjonsnedsettelser

Å få et barn med funksjonsnedsettelser får konsekvenser for hele familien. Det stilles store krav til foreldre; De må takle…

Les mer

Glykoproteinoser, mukopolysakkaridoser og mitokondriesykdommer

Målgruppe: Barn og unge i grunnskolealder med en av følgende diagnoser og deres familie og tjenesteytere. Aspartylglukosaminuri (AGU) α-Mannosidose β-Mannosidose…

Les mer

Starthjelp for foreldre til barn med funksjonsnedsettelser

Å få et barn med funksjonsnedsettelser får konsekvenser for hele familien. Det stilles store krav til foreldre; De må takle…

Les mer

Fagkurs: Fragilt X syndrom med ADHD, ADD eller autismespektervansker

Målgruppe: Ansatte i skole, PPT, SFO, habiliteringstjenesten og andre interesserte som arbeider med barn og unge i grunnskolealder med fragilt…

Les mer

Starthjelp for foreldre til barn med funksjonsnedsettelser

Å få et barn med funksjonsnedsettelser får konsekvenser for hele familien. Det stilles store krav til foreldre; De må takle…

Les mer

Medlemskap i Autismeforeningen

På Landsmøtet i 2018 ble det bestemt det skal være to medlemskap i Autismeforeningen. Hovedmedlemskap er for alle som er…

Les mer

Starthjelp for foreldre til barn med funksjonsnedsettelser

Å få et barn med funksjonsnedsettelser får konsekvenser for hele familien. Det stilles store krav til foreldre; De må takle…

Les mer

Fagkurs: Sjeldne diagnosers plass i NAV-systemet

Målgruppe: Ansatte ved NAV-kontorene i kommuner og fylker. Kursets målsetning: Det er behov for å øke NAV-ansattes kunnskap om sjeldne…

Les mer

Fagkurs: Cystinose

Målgruppe: Tjenesteytere rundt personer med cystinose. Personer med diagnose og pårørende kan også delta. Kursets målsetning: Å gi kunnskap om…

Les mer