Felleskonferansen 2018: Nevroutviklingsforstyrrelser og atferd som utfordrer

Nevroutviklingsforstyrrelser er en felles betegnelse for diagnosene ADHD, Autismespekterforstyrrelser og Tourette syndrom. Mange personer med en eller flere av disse…

Les mer

POLYFON-konferansen 2018

Kunnskapsklynga POLYFON arbeider for at musikkterapi skal vere tilgjengeleg for dei brukarane som ønskjer og treng det. Samarbeidet fokuserer på…

Les mer

Svært sjeldne kromosomavvik/genfeil som gir sammensatte vansker

Målgruppe: Barn i alder 4 til 6 år som ikke har begynt på skolen og som har fått påvist en…

Les mer

Felleskonferansen 2018: Nevroutviklingsforstyrrelser og atferd som utfordrer

Nevroutviklingsforstyrrelser er en felles betegnelse for diagnosene ADHD, Autismespekterforstyrrelser og Tourette syndrom. Mange personer med en eller flere av disse…

Les mer

World Autism Organisation International Congress 2018

The 5th WAO2018 International Congress is coming to Houston, Texas. With the theme of «Closing the Gap’, the congress promises…

Les mer

Felleskonferansen 2018: Nevroutviklingsforstyrrelser og atferd som utfordrer

Nevroutviklingsforstyrrelser er en felles betegnelse for diagnosene ADHD, Autismespekterforstyrrelser og Tourette syndrom. Mange personer med en eller flere av disse…

Les mer

International Autisme Konference – Skivekonferencen 2018

Få helt ny eller opdateret viden om autisme. Konferencen henvender sig både til fagfolk, pårørende og mennesker med autisme. Vær…

Les mer

Svært sjeldne kromosomavvik/genfeil som gir sammensatte vansker

Målgruppe: Barn mellom 0 og 4 år som har fått påvist en sjelden forandring i arvestoffet som medfører sammensatte vansker,…

Les mer

Cultural crossings of care – an appeal to the medical humanities

Honorary guest and speaker: Holberg Prize Winner and Professor Julia Kristeva, Université Paris Diderot Key note speaker: Professor Marie Rose…

Les mer

ViMo: Videomodellering av sosiale ferdigheiter

Helse Fonna har med midler fra Extrastiftelsen og Autismeforeningen som søkerorganisasjon produsert videomodelleringsfilmar som skildrar spesifikke sosiale ferdigheiter, og utvikla…

Les mer

Starthjelp for foreldre til barn med funksjonsnedsettelser

Å få et barn med funksjonsnedsettelser får konsekvenser for hele familien. Det stilles store krav til foreldre; De må takle…

Les mer

Glykoproteinoser, mukopolysakkaridoser og mitokondriesykdommer

Målgruppe: Barn og unge i grunnskolealder med en av følgende diagnoser og deres familie og tjenesteytere. Aspartylglukosaminuri (AGU) α-Mannosidose β-Mannosidose…

Les mer