ViMo: Videomodellering av sosiale ferdigheiter

Helse Fonna har med midler fra Extrastiftelsen og Autismeforeningen som søkerorganisasjon produsert videomodelleringsfilmar som skildrar spesifikke sosiale ferdigheiter, og utvikla…

Les mer

Starthjelp for foreldre til barn med funksjonsnedsettelser

Å få et barn med funksjonsnedsettelser får konsekvenser for hele familien. Det stilles store krav til foreldre; De må takle…

Les mer

Glykoproteinoser, mukopolysakkaridoser og mitokondriesykdommer

Målgruppe: Barn og unge i grunnskolealder med en av følgende diagnoser og deres familie og tjenesteytere. Aspartylglukosaminuri (AGU) α-Mannosidose β-Mannosidose…

Les mer

Starthjelp for foreldre til barn med funksjonsnedsettelser

Å få et barn med funksjonsnedsettelser får konsekvenser for hele familien. Det stilles store krav til foreldre; De må takle…

Les mer

Fagkurs: Fragilt X syndrom med ADHD, ADD eller autismespektervansker

Målgruppe: Ansatte i skole, PPT, SFO, habiliteringstjenesten og andre interesserte som arbeider med barn og unge i grunnskolealder med fragilt…

Les mer

Starthjelp for foreldre til barn med funksjonsnedsettelser

Å få et barn med funksjonsnedsettelser får konsekvenser for hele familien. Det stilles store krav til foreldre; De må takle…

Les mer

Medlemskap i Autismeforeningen

På Landsmøtet i 2018 ble det bestemt det skal være to medlemskap i Autismeforeningen. Hovedmedlemskap er for alle som er…

Les mer

Starthjelp for foreldre til barn med funksjonsnedsettelser

Å få et barn med funksjonsnedsettelser får konsekvenser for hele familien. Det stilles store krav til foreldre; De må takle…

Les mer

Fagkurs: Sjeldne diagnosers plass i NAV-systemet

Målgruppe: Ansatte ved NAV-kontorene i kommuner og fylker. Kursets målsetning: Det er behov for å øke NAV-ansattes kunnskap om sjeldne…

Les mer

Fagkurs: Cystinose

Målgruppe: Tjenesteytere rundt personer med cystinose. Personer med diagnose og pårørende kan også delta. Kursets målsetning: Å gi kunnskap om…

Les mer

Kleefstras syndrom

Målgruppe: Barn, ungdom og voksne med Kleefstras syndrom og deres familie og tjenesteytere. Kursets målsetning: Å styrke deltakernes kunnskap om…

Les mer

Cystinose

Målgruppe: Barn, ungdom og voksne med cystinose og deres familie og tjenesteytere Kursets målsetning: Å styrke deltakernes kunnskap om diagnosen…

Les mer