Fakta om: Elever med ASD i skolen: tilrettelegging og spesialundervisning

InnholdHva er spesialundervisning? Hvordan få vedtak om spesialundervisning? Individuell opplæringsplan (IOP)Hvem kan bistå faglig når barnet har fått rett til…

Les mer

NAV Hjelpemidler sine sider om kommunikasjon og ASK

NAV Hjelpemidler og tilrettelegging har lansert sider om kommunikasjon på http://www.kunnskapsbanken.net/kommunikasjon/. Der finner du informasjon om hjelpemidler og tilrettelegging for mennesker med…

Les mer

Hvordan behandle Asperger syndrom og rus?

En filmserie som består av fire filmer á 3-4 minutter om Asperger og rus er nå sluppet. Serien er basert på…

Les mer

Spør Statped

Nå kan du raskt få råd om å tilrettelegge for og inkludere barn med særskilte behov i barnehage og skole. …

Les mer

Sansevennlige kinoforestillinger

Da er det klart for premiere på sansevennlig kino i Oslo og på Sotra. De sansevennlige visningene er tilrettelagt slik:…

Les mer

ELPIDA – E-læringskurs om personer med utviklingshemming

E-læringskurset om personer med utviklingshemming, ELPIDA, er nå ferdig utviklet og klar til bruk. Hovedmålet for ELPIDA er å bedre…

Les mer

Invitasjon til deltagelse i forskningsprosjekt om hjernens elektriske aktivitet

InnholdHva er EEG?Hva er MR? Oslo universitetssykehus, Ullevål, Akershus universitetssykehus og Oslo Storbyuniversitet samarbeider om et forskningsprosjekt om hjernens elektriske…

Les mer

Viktig seminar om autisme: Forstår vi egentlig hva barn og unge sliter med?

Barn og unge med autisme Kan det være slik at utviklingsforstyrrelser opprettholdes – og kanskje forverres – ved at omgivelsene…

Les mer

Gjerpen-konferansen 2019

Gjerpen-konferansen 2019 arrangeres torsdag 11. april 2019. Foreleser er belgiske Peter Vermeulen. Tema for Vermeulens forelesninger er «Kontekstblindhet; Verden sett…

Les mer

Tidlig Intervensjon for barn med autismespekter-forstyrrelser (ASD)

FORELESER: Kenneth Larsen. MÅLGRUPPE: Alle som jobber med førskolebarn innen autismespekteret. Også pårørende og andre interesserte vil ha utbytte av…

Les mer

Førskolebarn med ASD

InnholdForord1 Autismespekterdiagnoser ASD2 Administrativt2.1 Spesialpedagogisk hjelp med styrket bemanning i barnegruppen2.2 Sakkyndig vurdering, enkeltvedtak og timer med spesialpedagog2.3 Ansvarsgruppe2.4 Individuell…

Les mer

Barn med ASD i barneskolen

InnholdForord1 Barn med ASD1.1 Dimensjoner, kjennetegn og særtrekk1.1.1 De tre sentrale dimensjonene1.1.2 Autistiske forståelsesvansker1.1.3 To funksjonelle undergrupper av barn med ASD1.1.4…

Les mer