Psykisk helsearbeid i kommunale settinger – faktorer som påvirker psykisk helse hos personer med utviklinghemning

Mennesker med utviklingshemning har høyere forekomst av psykiske lidelser enn normalbefolkningen. Har faggruppene innen psykisk helsevern og andre aktuelle faggrupper…

Les mer

Kurs: Autismespekterforstyrrelser og kjønnsidentitet – “Sexuality and gender identity in people with ASD”

Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonell , 12.03.2019 Tema: «Seksualitet og kjønnsdysfori/kjønnsidentitet hos personer med Asperger syndrom/ autismespekterforstyrrelser» Målgruppe:  Primært ansatte i…

Les mer

Autismeforeningen bytter medlemsregister

Autismeforeningen er i en prosess med å bytte medlemsregister. Alle medlemmene har nå mistet tilgangen til Choo. Mange har sannsynligvis…

Les mer

Oppvekst, lek og læring på Kunnskapsbanken

Nå er det opprettet egne sider om oppvekst, lek og læring på Kunnskapsbanken. Der finner du informasjon om hjelpemidler og tilrettelegging…

Les mer

Personvernendringer i e-resept

Fra 1. januar 2019 trer forskriftsendringer for pasientens legemiddelliste i kraft. Endringen er et viktig steg mot tryggere legemiddelbehandling. Helsepersonell…

Les mer

Felleskonferansen 2018: Nevroutviklingsforstyrrelser og atferd som utfordrer

Nevroutviklingsforstyrrelser er en felles betegnelse for diagnosene ADHD, Autismespekterforstyrrelser og Tourette syndrom. Mange personer med en eller flere av disse…

Les mer

Å være ungdom med en sjelden diagnose

Målgruppe: Ungdom i alderen 12 til 18 år med en av Frambus diagnoser som medfører fysiske funksjonsnedsettelser, lærevansker, lettere sosiale…

Les mer

Felleskonferansen 2018: Nevroutviklingsforstyrrelser og atferd som utfordrer

Nevroutviklingsforstyrrelser er en felles betegnelse for diagnosene ADHD, Autismespekterforstyrrelser og Tourette syndrom. Mange personer med en eller flere av disse…

Les mer

POLYFON-konferansen 2018

Kunnskapsklynga POLYFON arbeider for at musikkterapi skal vere tilgjengeleg for dei brukarane som ønskjer og treng det. Samarbeidet fokuserer på…

Les mer

Svært sjeldne kromosomavvik/genfeil som gir sammensatte vansker

Målgruppe: Barn i alder 4 til 6 år som ikke har begynt på skolen og som har fått påvist en…

Les mer

Felleskonferansen 2018: Nevroutviklingsforstyrrelser og atferd som utfordrer

Nevroutviklingsforstyrrelser er en felles betegnelse for diagnosene ADHD, Autismespekterforstyrrelser og Tourette syndrom. Mange personer med en eller flere av disse…

Les mer

World Autism Organisation International Congress 2018

The 5th WAO2018 International Congress is coming to Houston, Texas. With the theme of «Closing the Gap’, the congress promises…

Les mer