Gjerpen-konferansen 2019

Gjerpen-konferansen 2019 arrangeres torsdag 11. april 2019. Foreleser er belgiske Peter Vermeulen. Tema for Vermeulens forelesninger er «Kontekstblindhet; Verden sett…

Les mer

Tidlig Intervensjon for barn med autismespekter-forstyrrelser (ASD)

FORELESER: Kenneth Larsen. MÅLGRUPPE: Alle som jobber med førskolebarn innen autismespekteret. Også pårørende og andre interesserte vil ha utbytte av…

Les mer

Førskolebarn med ASD

InnholdForord1 Autismespekterdiagnoser ASD2 Administrativt2.1 Spesialpedagogisk hjelp med styrket bemanning i barnegruppen2.2 Sakkyndig vurdering, enkeltvedtak og timer med spesialpedagog2.3 Ansvarsgruppe2.4 Individuell…

Les mer

Barn med ASD i barneskolen

InnholdForord1 Barn med ASD1.1 Dimensjoner, kjennetegn og særtrekk1.1.1 De tre sentrale dimensjonene1.1.2 Autistiske forståelsesvansker1.1.3 To funksjonelle undergrupper av barn med ASD1.1.4…

Les mer

Ungdom med ASD i ungdomsskolen

InnholdForord1 Sentrale kjennetegn1.1 ASD-dimensjoner1.1.1 De sentrale ASD-kjennetegnene1.1.2 De autistiske forståelsesvanskene1.1.3 Tilleggsproblemer1.1.4 To funksjonelle undergrupper av ungdommer med ASD1.2 Ungdommen –…

Les mer

Ungdom med ASD i videregående skole

InnholdForord1 Sentrale kjennetegn1.1 ASD-dimensjoner og ASD som gjennomgripende utviklingsforstyrrelse1.1.1 De tre sentrale ASD-dimensjonene1.1.2 De autistiske forståelsesvanskene1.1.3 Belastninger og tilleggsvansker1.1.4 To…

Les mer

Psykisk helsearbeid i kommunale settinger – faktorer som påvirker psykisk helse hos personer med utviklinghemning

Mennesker med utviklingshemning har høyere forekomst av psykiske lidelser enn normalbefolkningen. Har faggruppene innen psykisk helsevern og andre aktuelle faggrupper…

Les mer

Kurs: Autismespekterforstyrrelser og kjønnsidentitet – “Sexuality and gender identity in people with ASD”

Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonell , 12.03.2019 Tema: «Seksualitet og kjønnsdysfori/kjønnsidentitet hos personer med Asperger syndrom/ autismespekterforstyrrelser» Målgruppe:  Primært ansatte i…

Les mer

Autismeforeningen bytter medlemsregister

Autismeforeningen er i en prosess med å bytte medlemsregister. Alle medlemmene har nå mistet tilgangen til Choo. Mange har sannsynligvis…

Les mer

Oppvekst, lek og læring på Kunnskapsbanken

Nå er det opprettet egne sider om oppvekst, lek og læring på Kunnskapsbanken. Der finner du informasjon om hjelpemidler og tilrettelegging…

Les mer

Personvernendringer i e-resept

Fra 1. januar 2019 trer forskriftsendringer for pasientens legemiddelliste i kraft. Endringen er et viktig steg mot tryggere legemiddelbehandling. Helsepersonell…

Les mer

Felleskonferansen 2018: Nevroutviklingsforstyrrelser og atferd som utfordrer

Nevroutviklingsforstyrrelser er en felles betegnelse for diagnosene ADHD, Autismespekterforstyrrelser og Tourette syndrom. Mange personer med en eller flere av disse…

Les mer