Hva er gode pedagogiske tilbud til barn og ungdom med autismespekterdiagnoser?

Autismeforeningen utarbeidet i 2014 en serie av fire hefter, som beskriver det pedagogiske tilbudet til barn og ungdommer med ASD…

Les mer

Informasjonskort

Nye utgaver av de populære, små informasjonsfolderne «Denne personen har …» og «Du har nettopp …»  er tilgjengelige for nedlastning.…

Les mer

Å være ungdom med en sjelden diagnose

Målgruppe: Ungdom i alderen 12 til 18 år med en av Frambus diagnoser som medfører fysiske funksjonsnedsettelser, lærevansker, lettere sosiale…

Les mer

POLYFON-konferansen 2018

Kunnskapsklynga POLYFON arbeider for at musikkterapi skal vere tilgjengeleg for dei brukarane som ønskjer og treng det. Samarbeidet fokuserer på…

Les mer

Svært sjeldne kromosomavvik/genfeil som gir sammensatte vansker

Målgruppe: Barn i alder 4 til 6 år som ikke har begynt på skolen og som har fått påvist en…

Les mer

World Autism Organisation International Congress 2018

The 5th WAO2018 International Congress is coming to Houston, Texas. With the theme of «Closing the Gap’, the congress promises…

Les mer

International Autisme Konference – Skivekonferencen 2018

Få helt ny eller opdateret viden om autisme. Konferencen henvender sig både til fagfolk, pårørende og mennesker med autisme. Vær…

Les mer

Svært sjeldne kromosomavvik/genfeil som gir sammensatte vansker

Målgruppe: Barn mellom 0 og 4 år som har fått påvist en sjelden forandring i arvestoffet som medfører sammensatte vansker,…

Les mer

Cultural crossings of care – an appeal to the medical humanities

Honorary guest and speaker: Holberg Prize Winner and Professor Julia Kristeva, Université Paris Diderot Key note speaker: Professor Marie Rose…

Les mer

Glykoproteinoser, mukopolysakkaridoser og mitokondriesykdommer

Målgruppe: Barn og unge i grunnskolealder med en av følgende diagnoser og deres familie og tjenesteytere. Aspartylglukosaminuri (AGU) α-Mannosidose β-Mannosidose…

Les mer

Fagkurs: Fragilt X syndrom med ADHD, ADD eller autismespektervansker

Målgruppe: Ansatte i skole, PPT, SFO, habiliteringstjenesten og andre interesserte som arbeider med barn og unge i grunnskolealder med fragilt…

Les mer

Fagkurs: Sjeldne diagnosers plass i NAV-systemet

Målgruppe: Ansatte ved NAV-kontorene i kommuner og fylker. Kursets målsetning: Det er behov for å øke NAV-ansattes kunnskap om sjeldne…

Les mer

Fagkurs: Cystinose

Målgruppe: Tjenesteytere rundt personer med cystinose. Personer med diagnose og pårørende kan også delta. Kursets målsetning: Å gi kunnskap om…

Les mer

Kleefstras syndrom

Målgruppe: Barn, ungdom og voksne med Kleefstras syndrom og deres familie og tjenesteytere. Kursets målsetning: Å styrke deltakernes kunnskap om…

Les mer