Lærings- og mestringskurs for foreldre med barn/unge med autisme/Asperger syndrom – Kurs 2

Gudbrandsdal Leirskole. Foto: Visit Lillehammer. Dette er kun en kort, ufullstendig omtale. Klikk her for å lese fullstendig omtale av arrangementene på…

Les mer

Lærings- og mestringskurs for foreldre med barn/unge med autisme/Asperger syndrom – Kurs 1

Gudbrandsdal Leirskole. Foto: Visit Lillehammer. Dette er kun en kort, ufullstendig omtale. Klikk her for å lese fullstendig omtale av arrangementene på…

Les mer

Asperger syndrom i familien. Hvordan kan man tilrettelegge for en enklere hverdag?

Maks antall: 20. Av hensyn til elevene ved Nordvoll skole begrenser vi deltakerantallet på våre kurs. Påmeldingsfrist senest fredagen før…

Les mer

Kunnskapsbasert retningslinje om epilepsi

Spesialsykehuset for epilepsi (SSE) har på oppdrag fra Helsedirektoratet ledet arbeidet med å utarbeide en kunnskapsbasert retningslinje for utredning, behandling,…

Les mer

Epilepsi og autisme

Kurs for foreldre, besteforeldre og andre nærpersoner som trenger kunnskap om epilepsi og autisme. https://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/epilepsi-og-autisme-24-april-2017-2017-04-24

Les mer

Temakurs: Stress

Maks antall: 60. Av hensyn til elevene ved Nordvoll skole begrenser vi deltakerantallet på våre kurs. Påmeldingsfrist senest fredagen før…

Les mer

Ukesopphold for godt voksne med autisme/Asperger syndrom, ADHD eller Tourettes syndrom

Informasjons- og opplæringsopphold for godt voksne med autisme/Asperger syndrom, ADHD eller Tourettes syndrom på Frambu 3.-7.april 2017. Voksne over 50…

Les mer

Hva skjer på verdens autismedag 2. april 2017?

InnholdAutism EuropeAktiviteter i regi av Autismeforeningens fylkeslag FN-dagen for bevissthet rundt autisme ble markert for første gang i 2008. På denne…

Les mer

Nordvollseminaret

DAGSSEMINAR MED TO VIKTIGE TEMAER: 1) SKOLEVEGRING OG 2)MOBBING VED ASF Fra: fredag 17. mars 2017 08:40 Til: fredag 17. mars 2017…

Les mer

Psykisk helsearbeid i kommunale settinger – faktorer som påvirker psykisk helse hos mennesker med utviklingshemming

Mennesker som lever med utviklingshemning møter et utall av utfordringer hver dag. Som fagperson kan det være krevende å forstå…

Les mer

Temakurs: Selvforståelse og diagnoseinnsikt ved autisme og Asperger syndrom

Maks antall: 60. Av hensyn til elevene ved Nordvoll skole begrenser vi deltakerantallet på våre kurs. Påmeldingsfrist senest fredagen før…

Les mer

Nytt e-læringskurs: Epilepsi og mestring

Spesialsykehuset for Epilepsi, SSE lanserer nå e-læringskurs for pasienter med epilepsi, og deres pårørende. Kurset er laget i samarbeid med…

Les mer