Autismeforeningen bytter medlemsregister

Autismeforeningen er i en prosess med å bytte medlemsregister. Alle medlemmene har nå mistet tilgangen til Choo. Mange har sannsynligvis…

Les mer

Autismeplakaten – nå på flere språk!

Oppdatering: Autismeplakaten er nå oversatt til  arabisk, engelsk, polsk, somali og urdu Nytt informasjonsmateriell til støtte i arbeidet med å formidle…

Les mer

Hva er gode pedagogiske tilbud til barn og ungdom med autismespekterdiagnoser?

Autismeforeningen utarbeidet i 2014 en serie av fire hefter, som beskriver det pedagogiske tilbudet til barn og ungdommer med ASD…

Les mer

Aspergertreff 2019

Virtuell visning av hotellet: https://www.thonhotels.no/hoteller/norge/oslo/thon-hotel-storo/360/   Invitasjon til treff for voksne personer som har Asperger syndrom Denne invitasjonen med søknadsskjema finner du…

Les mer

ELPIDA – E-læringskurs om personer med utviklingshemming

E-læringskurset om personer med utviklingshemming, ELPIDA, er nå ferdig utviklet og klar til bruk. Hovedmålet for ELPIDA er å bedre…

Les mer

Invitasjon til deltagelse i forskningsprosjekt om hjernens elektriske aktivitet

InnholdHva er EEG?Hva er MR? Oslo universitetssykehus, Ullevål, Akershus universitetssykehus og Oslo Storbyuniversitet samarbeider om et forskningsprosjekt om hjernens elektriske…

Les mer

Viktig seminar om autisme: Forstår vi egentlig hva barn og unge sliter med?

Barn og unge med autisme Kan det være slik at utviklingsforstyrrelser opprettholdes – og kanskje forverres – ved at omgivelsene…

Les mer

Gjerpen-konferansen 2019

Gjerpen-konferansen 2019 arrangeres torsdag 11. april 2019. Foreleser er belgiske Peter Vermeulen. Tema for Vermeulens forelesninger er «Kontekstblindhet; Verden sett…

Les mer

Tidlig Intervensjon for barn med autismespekter-forstyrrelser (ASD)

FORELESER: Kenneth Larsen. MÅLGRUPPE: Alle som jobber med førskolebarn innen autismespekteret. Også pårørende og andre interesserte vil ha utbytte av…

Les mer

Førskolebarn med ASD

InnholdForord1 Autismespekterdiagnoser ASD2 Administrativt2.1 Spesialpedagogisk hjelp med styrket bemanning i barnegruppen2.2 Sakkyndig vurdering, enkeltvedtak og timer med spesialpedagog2.3 Ansvarsgruppe2.4 Individuell…

Les mer

Barn med ASD i barneskolen

InnholdForord1 Barn med ASD1.1 Dimensjoner, kjennetegn og særtrekk1.1.1 De tre sentrale dimensjonene1.1.2 Autistiske forståelsesvansker1.1.3 To funksjonelle undergrupper av barn med ASD1.1.4…

Les mer

Ungdom med ASD i ungdomsskolen

InnholdForord1 Sentrale kjennetegn1.1 ASD-dimensjoner1.1.1 De sentrale ASD-kjennetegnene1.1.2 De autistiske forståelsesvanskene1.1.3 Tilleggsproblemer1.1.4 To funksjonelle undergrupper av ungdommer med ASD1.2 Ungdommen –…

Les mer

Ungdom med ASD i videregående skole

InnholdForord1 Sentrale kjennetegn1.1 ASD-dimensjoner og ASD som gjennomgripende utviklingsforstyrrelse1.1.1 De tre sentrale ASD-dimensjonene1.1.2 De autistiske forståelsesvanskene1.1.3 Belastninger og tilleggsvansker1.1.4 To…

Les mer

Psykisk helsearbeid i kommunale settinger – faktorer som påvirker psykisk helse hos personer med utviklinghemning

Mennesker med utviklingshemning har høyere forekomst av psykiske lidelser enn normalbefolkningen. Har faggruppene innen psykisk helsevern og andre aktuelle faggrupper…

Les mer

Kurs: Autismespekterforstyrrelser og kjønnsidentitet – “Sexuality and gender identity in people with ASD”

Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonell , 12.03.2019 Tema: «Seksualitet og kjønnsdysfori/kjønnsidentitet hos personer med Asperger syndrom/ autismespekterforstyrrelser» Målgruppe:  Primært ansatte i…

Les mer