FFOs rettighetssenter

Du kan komme i kontakt med Rettighetssenteret ved å sende de en e-post (bruk lenken nedenfor) eller ringe 23 90…

Les mer

Autismeplakaten – nå på flere språk!

Oppdatering: Autismeplakaten er nå oversatt til  arabisk, engelsk, polsk, somali og urdu Nytt informasjonsmateriell til støtte i arbeidet med å formidle…

Les mer

E-læringskurs om Autismespekterforstyrrelse hos personer med utviklingshemming

Er du tjenesteyter som jobber for personer med autismespekterforstyrrelse og utviklinghemming? Da kan du ha nytte av dette kurset: http://asf.helsekompetanse.no Husk…

Les mer

Hva er gode pedagogiske tilbud til barn og ungdom med autismespekterdiagnoser?

Autismeforeningen utarbeidet i 2014 en serie av fire hefter, som beskriver det pedagogiske tilbudet til barn og ungdommer med ASD…

Les mer

SOR-konferanse: Miljøterapi for personer med utviklingshemming

Konferansen er svært praktisk rettet, med vekt på miljøterapi for personer med utviklingshemming. På konferansen lanseres den nye boken «Håndbok…

Les mer

Fagkonferanse i Bodø

AUTISMEFORENINGEN I NORGE inviterer til fagkonferanse med Bo Hejlskov Elven og påfølgende landsmøte. Bo Hejlskov Elven er en svensk psykolog…

Les mer

Autisme og Touretteutvalget leverer sin NOU

Autisme- og touretteutvalget legger frem sin utredning om tjenester til personer med autismespekterforstyrrelser og Tourettes syndrom. Overleveringen av NOUen vil…

Les mer

Handikappede barns foreldreforening

Les mer

Program Intensiv Trening/ Habilitering (PITH)

Les mer

Rikshospitalet

Les mer

Hotel Scandic Hamar

Les mer

Hotel Scandic Hamar

Les mer

Hotel Scandic Hamar

Les mer

Hotel Scandic Hamar

Les mer

Scandic Hotel Hamar

Les mer

Scandic Hotel Hamar

Les mer