Autismeplakaten – nå på flere språk!

Oppdatering: Autismeplakaten er nå oversatt til  arabisk, engelsk, polsk, somali og urdu Nytt informasjonsmateriell til støtte i arbeidet med å formidle…

Les mer

Hva er gode pedagogiske tilbud til barn og ungdom med autismespekterdiagnoser?

Autismeforeningen utarbeidet i 2014 en serie av fire hefter, som beskriver det pedagogiske tilbudet til barn og ungdommer med ASD…

Les mer

Kultursensitivitet i møte med nevroutviklingsforstyrrelser

Hva ser vi? Hva gjør vi? Hvordan kommuniserer vi? … i møte med personer med nevroutviklingsforstyrrelser som har ikke-norsk bakgrunn?…

Les mer

Fagkonferanse 2019

Linda Woodcock kommer for å snakke om the Synergy Program i skoler, Ellen Munkhaugen kommer for å snakke om sin…

Les mer

Samling om arbeidsinkludering for personer med Asperger syndrom, ADHD og Tourettes syndrom

Et nettverk av fagpersoner i NAV har i samarbeid med NevSom jobbet med tilrettelegging av arbeid for personer med Asperger…

Les mer

Undersøkelse om hindringer på kultur- og fritidsarenaer

Kultur og fritid er tema for FNs dag for mennesker med nedsatt funksjonsevne 3. desember. I den forbindelse ønsker Funksjonshemmedes…

Les mer

Aspergertreff 2019

Virtuell visning av hotellet: https://www.thonhotels.no/hoteller/norge/oslo/thon-hotel-storo/360/   Invitasjon til treff for voksne personer som har Asperger syndrom Denne invitasjonen med søknadsskjema finner du…

Les mer

Trondheim: Invitasjon til deltagelse i forskningsprosjekt om hjernens elektriske aktivitet

Oslo universitetssykehus, Ullevål, Akershus universitetssykehus og Oslo Storbyuniversitet samarbeider om et forskningsprosjekt om hjernens elektriske aktivitet ved autismespekterforstyrrelser. Vi inviterer…

Les mer

Støtte til prosjekter via Extrastiftelsen

Autismeforeningen i Norge (AiN) er søkerorganisasjon for Extrastiftelsen. Har du et spennende prosjekt du/dere ønsker å søke støtte til finnes…

Les mer

Fakta om: Avlastning

Dette er del 2 av 5 i serien Faktaark fra Faglig RådAvlastning er hjemlet i Lov om kommunale helse- og …

Les mer

Fakta om: Bruk av legemidler ved autismespekterdiagnoser

InnholdGrunnleggende prinsipperFor nærmere informasjon Dette er del 1 av 5 i serien Faktaark fra Faglig RådGrunnleggende prinsipper Det finnes ingen…

Les mer

Fakta om: Elever med ASD i skolen: tilrettelegging og spesialundervisning

InnholdHva er spesialundervisning? Hvordan få vedtak om spesialundervisning? Individuell opplæringsplan (IOP)Hvem kan bistå faglig når barnet har fått rett til…

Les mer

NAV Hjelpemidler sine sider om kommunikasjon og ASK

NAV Hjelpemidler og tilrettelegging har lansert sider om kommunikasjon på http://www.kunnskapsbanken.net/kommunikasjon/. Der finner du informasjon om hjelpemidler og tilrettelegging for mennesker med…

Les mer

Hvordan behandle Asperger syndrom og rus?

En filmserie som består av fire filmer á 3-4 minutter om Asperger og rus er nå sluppet. Serien er basert på…

Les mer