Ny lov om uføretrygd (mai 2014)

84a4a7d7-a649-4692-982b-0e58dd07232e

Ny lov om uføretrygd er vedtatt i Stortinget og trer i kraft 1. januar 2015. Nettsiden nyuforetrygd.no er en ny, brukervennlig informasjonsportal om lovendringen.

Lovendringen berører både fremtidige søkere og personer som allerede mottar uførepensjon. «Nye regler for uføretrygd» inneholder nyttig informasjon om hvem som kan få uføretrygd, hvordan den beregnes osv. Hvis du mottar uførepensjon i dag blir den erstattet av ny uføretrygd 1. januar – uten at du trenger å gjøre noe. Her får du svar på ofte stilte spørsmål om overgangen.