Autismeforeningen i Nord Trøndelag – Hva gjør vi?

Vi er et lokallag av Autismeforeningen i Norge.

Vi har nå ca 140 medlemmer, og har flere aktiviteter i løpet av året, blant annet:

Samtalekafe

EN gang i måneden treffes foreldre/pårørende av barn og unge med autisme til en uformell prat. Vi tar opp ulike tema og koser oss med kafe og bakverk. 

Sted: Kafe Hjerterknekten Steinkjer

Tid: 19-21

Datoer høst 2019: 2. oktober, 6.november, 4.desember.

Ansvarlig: Cecilie

Bowling og pizza
Vi møtes på Bowling1 på Levanger, spiller en runde bowling, og koser oss med pizza etterpå.
Dette er både for barn, foreldre, andre pårørende, og voksne som selv har diagnosen.

Temakvelder
To-tre ganger i året prøver vi å ha temakvelder, der vi tar opp tema som dere medlemmene er interesserte i.

Treff for voksne med asperger.
Første mandag i måneden møtes voksne som har asperger/høytfungerende autisme for sosialt samvær.

Sted:Madam Brix på Steinkjer

Tid: 18.00 

Dato: neste treff blir mandag 2. desember

Ansvarlig: Ronny 

Treffsted sammen med Vårres
En gang i mnd har vi treffsted sammen med Vårres, som er et samarbeid mellom ADHD-foreningen, Tourettesforeningen og Autismeforeningen.
En oversikt over disse treffstedene finner dere her.

 

 

Top