Brukerrepresentant, du ?

ØNSKER DU SOM MEDLEM Å STILLE SOM BRUKERREPRESENTANT?

Fylkeslaget ønsker å ha ein brukerrepresentant-bank, der det står kontaktinfo til frivillige aktuelle medlemmer i fylkeslaget.
Desse skal bidra i opplæringen i fylket i samarbeid med Helseforetaket.

I samarbeid med Helseforetaket i opplæringstiltak deltar me på to forskjellige måter:

 • Som representant for brukerorganisasjonen.
  Brukarrepresentant: Den som representerer
  pasientar eller pårørande i planlegging,
  gjennomføring og evaluering av opplæringstilbod.

 

 • Foreldre med sin brukererfaring under opplæringen.
  Brukarinnlegg: Ei personleg historie som vert fortalt
  av en brukarrepresentant på opplæringstilbodet.

 

Vedlagt er brosjyren me deler ut til brukerrepresentanter som deltar i planlegging,
gjennomføring og evaluering av opplæringstiltak.
Den sier bl.a. noe om forskjellen på å delta med sin brukererfaring og det å representere
brukerorganisasjonen.

Brosjyre brukerrepresentant

HAR DU LYST TIL Å DELTA?

TA KONTAKT MED FYLKESLAGET

Top