Dette gjør vi

VI ARBEIDER FOR:

  • At samfunnet oppfyller sine forpliktelser overfor mennesker med autismespekterdiagnoser (ASD)
  • Like muligheter for deltakelse i samfunnet
  • Forpliktende langtidsplanlegging i et helhetlig og livslangt perspektiv.
  • Tilbudene må omfatte bolig, opplæring, arbeid og fritid.
  • Opplysningsvirksomhet, voksenopplæring og stimulere til forskning.
  • Likemannsarbeid med sikte på å støtte enkeltfamilier og bidra til bedre mestring av hverdagen og forebygging av psykiske tilleggsvansker.

 

Medlemstreff

For pårørande til barn med spesielle vanskar, er det behov for å kunne treffe og prate med likesinna.
Ein av våre prioriterte oppgåver er derfor å få starta opp foreldregrupper rundt om i fylket.
Meld din interesse !

Så snart vi har nok intereserte i eit område – startar vi opp.

Likemannsarbeid

Det kan vere godt å få snakke med ein likesinna.
Det å få snakke med ein som er eller har vore i same situasjon som deg gjer som regel godt.
Då opplever man at andre forstår kva ein snakkar om – og man føler seg ikkje lenger så åleine.
Kansje kan det også vanke nokre gode råd… Då har man møtt ein likemann.

Top