Tema

Samling I molde 24.10.20

Read More →

«Starthjelp» kurs

«Starthjelp» kurs

«Starthjelp» er et tiltak for foreldre til barn med sammensatte  vansker som er i alderen 0-6 år, og der barn og familien har behov for tett oppfølging av hjelpeapparatet nå og fremover. Det er Seksjon for habilitering barn og ungdom, Ålesund, HMR som er ansvarlig for tilbudet. Her er en brosjyre om opplæringstiltaket som starter […]

Read More →

Read More →

Aktivitetsplan Helse Møre og Romsdal hausten 2020

Aktivitetsplan Helse Møre og Romsdal hausten 2020

  Her finn du Helse Møre og Romsdal sin aktivitetsplan med kurs og opplæring for hausten 2020: Aktivitetsplan for Helse Møre og Romsdal haust 2020

Read More →

Read More →

Info til medlemmer

Read More →

AKTIVITETSPLAN HELSE MØRE OG ROMSDAL VÅREN 2020

AKTIVITETSPLAN HELSE MØRE OG ROMSDAL VÅREN 2020

Her finn du aktivitetsplanen for Helse Møre og Romsdal våren 2020:   Aktivitetsplan vår 2020-3 For meir informasjon om Helseforetaket sine kurs og opplæringstilbud kan du gå på nettsida deira:  https://helse-mr.no/behandlinger/pasient-og-parorandeopplering

Read More →

Read More →

Årsmøte i fylkeslaget i M&R 

Årsmøte i fylkeslaget i M&R 

Årsmøte i fylkeslaget i M&R Sted: Thon hotel Fosnavåg, Gerhard Voldnes veg 10, 6090 FosnavågDato: Lørdag 08.02.2020 kl. 14.00Du kan Lese og laste ned dokumenter nedenfor:Innkalling til Årsmøte Lørdag 08.02.2020 kl 14,00PÅMELDING til årsmøte eller hele årsmøteseminaret  kan du  gjøre her:Årsmøtedokumenter kan lastes ned HER Mvh Styret i M&R Fylkeslag

Read More →

Read More →

Romjulstreff avlyst

Romjulstreff avlyst

Romjulstreff 30. desember er desverre avlyst pga for lite påmeldte. 

Read More →

Read More →

SPØRREUNDERSØKELSE OM ERFARINGER MED DEN OFFENTLIG TANNHELSETJENESTEN

SPØRREUNDERSØKELSE OM ERFARINGER MED DEN OFFENTLIG TANNHELSETJENESTEN

Kjære foresatte for barn og unge fra 3-18 år medautismespekterdiagnose! For å øke kunnskapen om hvordan Den offentlige tannhelsetjenestenivaretar barn og ungdom med autismespekterdiagnose gjennomfører vi fortiden et forskningsprosjekt. Vi ønsker å kartlegge hvordan dere somforesatte opplever at barnet/ungdommen har det i møte med Den offentligetannhelsetjenesten.  Den langsiktige målsetningen er å utviklekompetanse om samarbeid og […]

Read More →

Read More →

Tema Autisme – tilrettelegging i praksis. Gratis informasjonskveld i Ålesund 24. oktober 2019

Tema Autisme – tilrettelegging i praksis. Gratis informasjonskveld i Ålesund 24. oktober 2019

Vi gjentar suksessen fra årene før og inviterer nettopp dere til Informasjonskveld den 24.okt 2019 kl 17.00-21.00 TEMA TILRETTELEGGING I PRAKSIS-Torill Fjæran-Granum  FORELESERE Denne gangen med tema » Autismespekterdiagnoser (ASD) – tilrettelegging i praksis». Toril Fjæran-Granum som er daglig leder i Spiss, er kveldens foreleser. Torill er grunnutdannet førskolelærer og har en mastergrad i spesialpedagogikk spesialisert […]

Read More →

Read More →

ÅRSMØTESEMINAR 9-10.02.2019 OG ÅRSMØTE 09.02.2018 

Read More →

Top